• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 504
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
4
Kredi: 
3
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı uzmanlık sürecindeki, öğrenciye endodontik tedavideki güncel yeniliklerin tanıtılması, farklı uygulamaların aktarılması, endodontik tedavi tekrarı gibi uzmanlığın ön planda olduğu bir uygulamada gerekli bilgi ve deneyimin sağlanması, endodontinin legal boyutu ve bu açıdan endodontistin sorumlulukları hakkında bilgi verilmesi ve endodontik tedavi sırasındaki olası komplikasyonlar ve çözümlerinin sunulması ve gerekli deneyimin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Kök kanalı tedavisi sırasında oluşabilecek komplikasyonlar ve tedavileri, diş renkleşmeleri ve beyazlatma, post boşluğu hazırlama, geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, kanıta dayalı diş hekimliği, hasta kayıtları, endodontik tedavi sonrasında periyodik kontrol konuları hakkında bilgi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Vaka İzleme 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Kök kanalı tedavisi sırasında oluşabilecek komplikasyonları kavrayabilmeli ve tedavilerini uygun yöntem ve materyaller kullanarak etkin bir şekilde gerçekleştirebilmelidir.

 

 

 

2 1,2,3,4,5 A
  1. Diş renkleşmesi tiplerini tanımlayabilmeli, kök kanalı tedavisi görmüş dişlerin beyazlatılması işlemlerini vakaya uygun materyal ve yöntem seçerek uygulayabilmelidir.

 

 

6 1,2,3,4,5 A
  1. Post boşluğu hazırlamanın temel prensiplerini tanımlayabilmeli ve vakaya uygun post tipini seçip uygulayabilmelidir.

 

7 1,2,3,4,5 A
  1. Geriatrik hastalara özel endikasyonları ve güçlüklerin farkında olup ve vakaya uygun tedaviyi etkili bir şekilde gerçekleştirebilmelidir.

 

6 1,2,3,4,5 A
  1. Pediatrik hastalara özel yaklaşımların farkında olup uygulayabilmelidir. Kök gelişimini tamamlamamış dişlere özel yaklaşımlar ve rejeneratif endodonti ugulamaları hakkında bilgi sahibi olup vakaya uygun yöntemi seçerek uygulayabilmelidir.

 

5 1,2,3,4,5 A
  1. Kanıta dayalı dişhekimliğinin temel prensiplerini gözönünde bulundurarak  endodontik tedavi uygulamalarında beklenebilecek başarı oranlarını bilmeli ve gerçekleştimesi planlanan tedavi planının prognozu hakkında hastayı doğru bir şekilde bilgilendirebilmelidir.
8 1,2,3,4,5 A
  1. Hasta kayıtlarını  uluslararası kabul görmüş rehberler kullanarak tutabilmeli, endodontik tedavi yapan dişhekiminin kanuni yükümlülüklerinin bilincinde olup adli tıpta endodontinin yeri hakkında  fikir sahibi olmalıdır.

 

20 1,2,3,4,5 A
  1. Endodontik tedavi sonrası periyodik kontrolün öneminin bilincinde olmalı, hastayı kontrollere devam etmesi ve bunun önemi konusunda motive etmeli ve kontroller sırasında gerekli stratejileri izleyerek işlemi tamamlamalıdır.

 

19 1,2,3,4,5 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 MTA ve MTA-like materials yapısı ve özellikleri Kaynaklara

Çalışma

2 MTA'in endodontide kullanımı Kaynaklara

Çalışma

3 Retreatment Kaynaklara

Çalışma

4 Prosedürel Hatalar Kaynaklara

Çalışma

5 Diş renkleşmeleri ve beyazlatma Kaynaklara

Çalışma

6 Kanal tedavisi yapılan dişlerin restorasyonu Kaynaklara

Çalışma

7 Geriatrik Endodonti Kaynaklara

Çalışma

8 Pediatrik Endodonti Kaynaklara

Çalışma

9 Kök gelişiminin uyarılması-apeksifikasyon- Kaynaklara

Çalışma

10 Rejeneratif endodonti Kaynaklara

Çalışma

11 Endodontik tedavide başarı Kaynaklara

Çalışma

12 Endodontide kayıtların tutulması-kanuni zorunluluklar- Kaynaklara

Çalışma

13 Informasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up Kaynaklara

Çalışma

14 Endodontik hasta ve diğer dişhekimleriyle iletişim Kaynaklara

Çalışma

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders slaytlarının çıktısı

Diğer Kaynaklar 1) Endodontics, Ingle, 2008.

2) Mahmoud Torabinejad, Richard E Walton. Endodontics: Princible and practice, 2009.

3) Philip Lumley, Nick Adams, Philip Tomson. Practical Clinical Endodontics, 2006.

4) Stephen Cohen, Kenneth M. Hargreaves. Pathways of the pulp, 2010.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Final Sınavı 1 50
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   0
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilmeli ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme

 

           
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme   X        
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodoti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olmalı ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme     X      
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme       X    
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

      X    
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme            
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme            
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

           
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up         X  
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim         X  
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14                5   70
Ara Sınav 1 10 10
Ödev - - -
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,1
Dersin AKTS Kredisi                      5