• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu pratik dersin amacı mezuniyet sonrası öğrencilere bir uzmanın sahip olması gereken pratik bilgi ve deneyimin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Hastalara doğru teşhis konabilmesi, tedavi gerektiren dişin tespit edilmesi, acil gelen endodontik hastaya müdahale, endodontik tedavide yeterli anestezi ve yardımcı anestezi yöntemleri, rubberdam uygulaması, güncel şekillendirme yıkama ve doldurma yöntemleri, endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonları, post uygulamaları, hastanın periyodik kontrollere yönlendirilebilmesi hakkında bilgi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Vaka İzleme 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Endodonti kliniğine gelen hastaları holistik bir yaklaşımla muayene ederek ve anamnezini dikkatli ve detaylı şekilde alarak doğru teşhis koyabilmelidir.

 

1 1,2,3,4,5 A
2) Endodontik tedavi gereken dişi tespit edebilmeli ve gerekli uygulamaları başlatabilmelidir.

ajanı seçebilmelidir.

 

1 1,2,3,4,5 A
3) Acil gelen bir endodontik hastada ağrıyı dindirmek için derhal müdahale edebilmelidir.

 

1 1,2,3,4,5 A
4) Hastada endodontik tedavi için yeterli bir anestezi sağlayabilmeli ve gerektiğinde yardımcı anestezi yöntemlerine başvurararak bunları başarılı şekilde uygulayabilmelidir.

 

14 1,2,3,4,5 A
5) Rubber dam uygulamasını her dişe başarı ile yapabilmeli, gerektiğinde uygulama esnasında modifikasyonlar da gerçekleştirebilmelidir.

 

5 1,2,3,4,5 A
6) Kök kanalı tedavilerini güncel şekillendirme, yıkama ve kanal doldurma yöntemlerini uygulayarak başarılı şekilde tamamlayabilmelidir.

 

 

13 1,2,3,4,5 A
7) Endodontik tedavi görmüş olan dişlerin daha sonra yapılacak restorasyonu ile ilgili öngörü sahibi olmalı ve bu açıdan diğer birimler ile koordineli olarak çalışabilmelidir.

 

7 1,2,3,4,5 A
8) Post boşluğu uygulaması yapılacak olan dişlerde bu işlemi kuralına uygun olarak gerçekleştirebilmelidir.

 

7 1,2,3,4,5 A
9) Endodontik tedavi sonrası recall programını belirleyebilmeli ve hastayı periyodik kontrollere yönlendirebilmelidir.

 

19 1,2,3,4,5 A

Dersin Akışı

 
Hafta Konular Ön Hazırlık
1-14 Klinikte kanal tedavisi uygulamaları Kaynaklara

Çalışma

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Final Sınavı - -
Ödev - -
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme

 

        X  
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endondoti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme     X      
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini,uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

        X  
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme            
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme     X      
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme         X  
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme            
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (master tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme            
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow up       X    
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 8 112
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1              

14

Ara Sınav - - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     126
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5,04
Dersin AKTS Kredisi     5