• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 506
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı bilimsel bir makalenin okunması, değerlendirilmesi, yeni bir makalenin yazılması gibi akademik açıdan çok önemli bir konuda mezuniyet sonrası öğrencilere yeterli düzeyde bilgi aktarılmasıdır.
Dersin İçeriği: 

Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilme, bir konu hakkında araştırma yapabilme, araştırmayı tüm etik prensipleri dikkate alarak oluşturabilme, araştırmanın istatistiksel sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilme konuları hakkında bilgi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4: Vaka İzleme 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1. Bir konu hakkında databaselerde araştırma yapabilmeli ve ilgili konuyla ilgili tüm literatüre ulaşma konusunda yeterli donanıma sahip olmalıdır. Kendi ilgi duyduğu araştırmayı da bu formata uyarak oluşturabşlmelidir.

 

 

17 1,2,3,4,5 A
  1. Post boşluğu hazırlamanın temel prensiplerini tanımlayabilmeli ve vakaya uygun post tipini seçip uygulayabilmelidir.

 

7 1,2,3,4,5 A
  1. Bir araştırmayı tüm etik prensiplerini de dikkate alarak oluşturabilmeli, kuşku duyduğu konuları elimine edebilmek için gerekli önlemi almalıdır.

 

10 1,2,3,4,5 A
  1. Araştırmanın istatistiksel sonuçlarını doğru bir şekilde yorumlayabilmeli ve bunu yazıya aktarabilecek altyapı ve bilgi yeterliliğine sahip olmalıdır.

 

15 1,2,3,4,5 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sistematik Review ve Metaanaliz nedir? Kaynaklara

Çalışma

2 Sistematik Review ve Metaanaliz nedir? Kaynaklara

Çalışma

3 Sistematik Review ve Metaanaliz nedir? Kaynaklara

Çalışma

4 Araştırma projesi (proposal) nasıl yazılır? Kaynaklara

Çalışma

5 Araştırma projesi (proposal) nasıl yazılır? Kaynaklara

Çalışma

6 Araştırma projesi (proposal) nasıl yazılır? Kaynaklara

Çalışma

7 İntihal nedir? Alıntı nasıl yapılmalıdır? Kaynaklara

Çalışma

8 İntihal nedir? Alıntı nasıl yapılmalıdır? Kaynaklara

Çalışma

9 Bilimsel makalenin okunması Kaynaklara

Çalışma

10 Bilimsel makalenin okunması Kaynaklara

Çalışma

11 Bilimsel makalenin okunması Kaynaklara

Çalışma

12 Bilimsel makalenin okunması Kaynaklara

Çalışma

13 Bilimsel makalenin okunması Kaynaklara

Çalışma

14 Bilimsel makalenin okunması Kaynaklara

Çalışma

Kaynaklar

 

KAYNAKLAR

Ders Notu

Ders slaytlarının çıktısı

Diğer Kaynaklar  

 

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 5 adet ödev
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Final Sınavı    
Ödev   5 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı   100
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme

 

           
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini ve uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

        X  
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme            
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme         X  
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi         X  
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)         X  
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

           
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 1 14
Ara Sınav      
Ödev 14 2 28
Final      
Toplam İş Yükü     56
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2,2
Dersin AKTS Kredisi     2