• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 507
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı endodontik cerrahi işlemlerinin çok önemli bir unsurunu oluşturan magnifikasyon ve bu amaçla kullanılan loop ve mikroskopların tanıtılması, cerrahi işlemlerde anestezi ve hemostazın sağlanmasının aktarılması, endodontik cerrahi işlemlerin yapılmasına uygun flap tasarımları konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi, endodontik cerrahi işlemlerin endikasyonları ve uygulama şekilleri hakkında öğrenciye detaylı bilgi aktarılması, travmatik olgularda endodontiste düşen görevlerin anlatılması implantlar ve endikasyonları hakkında bilgi verilmesi ve endodontide lazer gibi bazı spesifik ve güncel uygulamalar hakkında tamamlayıcı bilgilerin öğrencide yerleştirilmesidir.
Dersin İçeriği: 

Endodontik cerrahide loop, operasyon mikroskobu ve endoskop kullanımının amaçları, uygun hemostatik ajanın seçimi, flap tasarımı, endodontik vakalara uygun cerrahi uygulamalar, prognoz hakkında hastanın doğru bilgilendirilmesi, travma görmüş dişlerin tedavi prosedürü, kök rezorbsiyonlarının tedavi prosedürü, endodontik uygulamalarda lazer uygulamaları hakkında bilgi

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma 4:Vaka İzleme 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav , B: Deney C: Ödev D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Endodontik cerrahide loop, operasyon mikroskobu ve endoskop kullanımının amaçları ve sınırlarını tanımlayabilmeli ve tedavi aşamasına uygun cihazı seçebilmelidir.

 

18 1,2,3,4,5 A
2) Endodontik tedavi sırasında anestezik etkinin yanısıra hemostazı da gözönünde bulundurarak lokal anestezi tekniklerini kullanabilmeli ve gerektiğinde uygun hemostatik ajanı seçebilmelidir.

 

18 1,2,3,4,5 A
3) Hemostaz,  anatomik oluşumlar lezyonun yeri ve büyüklüğü gibi faktörleri gözönünde bulundurarak flap tasarımı yapabilmeli ve osteotomi büyüklüğü ayarlayabilmelidir.

 

18 1,2,3,4,5 A
4) Hemiseksiyon, kök amputasyonu ve kasti replantasyon gibi köklerin tamamının veya bir kısmının alveol soketinden çıkarılmasını gerektiren cerrahi uygulamaların endikasyonlarını ve kontra endikasyonlarının tanımlayabilmeli ve bu tedavileri vakaya uygun yöntemler kullanarak gerçekleştirebilmelidir.

 

4 1,2,3,4,5 A
5) Kanıta dayalı dişhekimliğinin temel prensiplerini gözönünde bulundurarak  endodontik cerrahi uygulamalarında beklenebilecek başarı oranlarını bilmeli ve gerçekleştirilmesi planlanan tedavi planının prognozu hakkında hastayı doğru bir şekilde bilgilendirebilmelidir.

 

16 1,2,3,4,5 A
6) Travma görmüş dişlerin muayenesi, tedavi prosedürleri ve takiplerini uluslararası kabul görmüş rehberlere dayanarak gerçekleştirebilmelidir.

 

8 1,2,3,4,5 A
7) Kök rezorpsiyonlarının etyolojleri ve oluşum mekanizmalarını dikkate alarak tedavi ve takiplerini planlayabilmeli ve gerçekleştirebilmelidir.

 

9 1,2,3,4,5 A
8) Cerrahi olan ve olmayan endodontik uygulamalarda lazer uygulamalarının, etkinliğini benzer amaçlar ile kullanılan alternatif yöntemlere göre kanıta dayalı diş hekimliği esaslarını temel alarak karşılaştırabilmelidir. 16 1,2,3,4,5 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Anestezi, hemostaz Kaynaklara

Çalışma

2 Flap tasarımı ve osteotomi Kaynaklara

Çalışma

3 Apisektomi ve retrograt dolgu Kaynaklara

Çalışma

4 Hemiseksiyon Kaynaklara

Çalışma

5 Kök Amputasyonu Kaynaklara

Çalışma

6 Kasti replantasyon Kaynaklara

Çalışma

7 İmplant tarihçesi ve güncel implantlar Kaynaklara

Çalışma

8 Endodonti-İmplant karşılaştırılması Kaynaklara

Çalışma

9 Endodonti-İmplant karşılaştırılması Kaynaklara

Çalışma

10 Endodontik cerrahide başarı Kaynaklara

Çalışma

11 Kuron,kuron-kök ve kök kırıkları Kaynaklara

Çalışma

12 Periodontal doku yaralanmaları ve avulsion Kaynaklara

Çalışma

13 Kök rezorpsiyonları Kaynaklara

Çalışma

14 Endodontide lazer kullanımı Kaynaklara

Çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

Ders slaytlarının çıktısı

Diğer Kaynaklar Endodontic Surgery, Syguk Kim

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 50
Final Sınavı 1 50
Ödev    
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme

 

           
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme     X      
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme       X    
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme       X    
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme            
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi       X    
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

        X  
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması recall ve follow up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 10 10
Ödev      
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     104
Toplam İş Yükü / 25 (s)     4,1
Dersin AKTS Kredisi     4