• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DEND 590
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersi Verenler: 
Dersin Amacı: 
Seminer konusuyla ilgili gerekli bilgilerin toplanması, sentezlenmesi ve sunum haline getirilmesi
Dersin İçeriği: 

Endodonti alanında fayda sağlayacak konuların seminer olarak hazırlanmasını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka izleme, 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Uluslararası düzeyde yayınları izleme, yayınları kritik değerlendirme açısından inceleyebilme, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygulayabilme 17 1,2,3 C
2) Öğrenme ağırlıklı eğitim modeline uyum sağlama 18 1,2,3 C
3) Var olan sentezlenmiş bilgileri sunum haline getirebilme 17 1,2,3 C
4) Sunum için gerekli bilgisayar uygulamalarını hazırlayabilme 16 1,2,3 C
5) Seminer konusuyla ilgili bilimsel bulguları sentezleyerek klinikteki faydalarını yorumlayabilme 16 1,2,3 C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endodonti  ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
2 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
3 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
4 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
5 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
6 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
7 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
8 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
9 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
10 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
11 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
12 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
13 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri
14 Endodonti ile ilgili belirlenen çeşitli konularda seminer hazırlama Bilimsel araştırma makaleleri

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Bilimsel araştırma makaleleri
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev- Vaka 1 100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERS KATEGORİSİ Uzmanlık / Alan Dersleri
DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlaması yapabilme ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme

 

           
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endondoti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini ve uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme            
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme            
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi         X  
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)         X  
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

        X  
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleri ile iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerinin endodontik vakalara uygulanabilmesi            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati)      
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 3 42
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 1 8 8
Final      
Toplam İş Yükü     50
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi     2