• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 707
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yapan öğrencilere Biyoistatistik temel terim ve kavramları aktarmak, açıklayıcı istatistikler ve uygulamaları hakkında bilgi kazandırılması
Dersin İçeriği: 

Araştırma için veri toplama yöntemleri, veri türlerinin listelenmesi, verilerin düzenlenmesi ve grafikler ile gösterilmesi, verilerin özetlenmesi için merkezi eğilim ve dağılım ölçülerinin açıklanması, prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade etmek, standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklayabilmek, olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklanması

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 7:Uygulamalar
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Veri toplama yöntemlerini sıralayabilmeli 1,2,3 A,C Veri toplama yöntemlerini sıralayabilmeli
Veri türlerini sıralayabilmeli,  verinin grafiksel gösterimimi gözterebilmeli 1,2,3 A,C Veri türlerini sıralayabilmeli,  verinin grafiksel gösterimimi gözterebilmeli
Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini açıklayabilmeli 1,2,3 A,C Merkezi eğilim ve dağılım ölçülerini açıklayabilmeli
prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade etmek, 1,2,3 A,C prevelans, insidans, mortalite, morbidite hızlarının açıklanması ve farklı gruplarda bu hızların karşılaştırılmasının yaratacağı problemleri ifade etmek,
standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklayabilmek 1,2,3 A,C standardizasyon yöntemlerine ihtiyacı açıklayabilmek
olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklanması 1,2,3 A,C olasılık ve olasılık dağılımlarını açıklanması

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Biyoistatistik temel kavramları Biyoistatistik tanımı
2 Ödev Kaynaklara çalışma
3 Frekans dağılımı ve grafikler Veri tanımı ve elde edilme yöntemleri
4 Ödev Kaynaklara çalışma
5 Merkezi eğilim ölçüleri Veri türleri tanımı
6 Ödev Kaynaklara çalışma
7 merkezi dağılım ölçüleri Merkezi eğilim ölçüleri
8 Ödev Kaynaklara çalışma
9 Hızlar, Oranlar ve Standartlaştırma Yöntemleri Veri türleri tanımı
10 Ödev Kaynaklara çalışma
11 Olasılık ve Teorik Dağılımlar Temel olasılık kavramı
12 Teorik Dağılımlar Olasılık ve dağılım kavramları
13 Genel değerlendirme Kaynaklara çalışma
14 Genel değerlendirme Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu

      Altunok, E. Çiğdem Yeditepe Üniversites Tıp Fakültesi Biyoistatistik Notları

Diğer Kaynaklar
  1. Dawson, Beth  Trapp, Robert G., Basic and Clinical Biostatistics, Lange Medical Books/ McGrow-Hill NewYork 2004
  2. Glantz, Stanton A., Primer of Biostatistics, McGrow-Hill NewYork 2002.
  3. Daniel Wayne W., A Foundation for Analysis in the Health Sciences.
  4. Armitage, P., Statistical Methods and in medical Research, Blackwell Science Oxford 2002.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır. Sunumlar paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 50  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 5 50  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 50  
Yıl içinin Başarıya Oranı   50  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlamasını ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme            
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme     X      
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme     X      
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme         X  
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi         X  
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)     X      
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

      X    
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up         X  
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 7 98
Ara Sınav 1 6 6
Ödev 5 8 40
Final 1 6 6
Toplam İş Yükü     192
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8,24
Dersin AKTS Kredisi     8