• TR
  • EN

Bu program; hem teorik hem de laboratuvar deneyimleriyle ilaç olarak kullanılan kimyasal moleküller ile doğal ve sentetik kaynaklı diğer kimyasal maddelerin canlı organizmada preklinik ve klinik farmakolojisi konusunda en modern araştırma yöntemlerini uygulayabilen, yeterli bilgi birikimine sahip, evrensel bilim insanı niteliklerini taşıyan, farmakolojiyle ilgili bir araştırmayı planlayıp gerçekleştirebilen ve elde ettiği verileri bilimin ve insanlığın yararına sunabilen, farmakoloji konusunda yaptığı araştırmalar ve uygulamalarla ülkemizi ulusal ve uluslararası platformlarda temsil edecek nitelikli bilim insanı yetiştirmektir.

Programın temel hedefi, farmakoloji alanındaki gelişmeleri ve bu gelişmelerin sonuçlarını analiz edebilen, tedavide kullanılan ilaçların etkinliğinin ve hastanın güvenliğinin sağlanmasında güncel ilaç bilgisi ve tedavi konularında yeni gelişmeler doğrultusunda yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip, kazandıkları bilgi ve deneyimleri ile ilaç endüstrisinde, üniversitelerde, sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında farmakoloji alanında düzenlemeleri ve güncel uygulamaları gerçekleştirebilecek profesyonel ve etik değerlere sahip, iletişim becerileri güçlü farmakoloji araştırmacıları yetiştirmektir.