• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 701 İlaçların Etki Mekanizmaları Zorunlu
FAR 702 Farmakokinetik Zorunlu
FAR 703 Hücrenin İşlevsel Anatomisi, Farmakolojisi ve Uyarı İleti Mekanizmaları Zorunlu
FAR 7XX Seçmeli Ders I Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 704 Nörotransmitterler ile Hücreler Arası İletişimin İleri Farmakolojisi Zorunlu
FAR 705 Otakoidler ile Hücreler Arası İletişimin İleri Farmakolojisi Zorunlu
FAR 7XX Seçmeli Ders II Seçmeli
FAR 7XX Seçmeli Ders III Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 706 Hormonlar ile Hücreler Arası İletişimin İleri Farmakolojisi Zorunlu
FAR 709 Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikleri I Zorunlu
FAR 7XX Seçmeli Ders IV Seçmeli
FAR 7XX Seçmeli Ders V Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 707 İleri Deneysel Farmakoloji I Zorunlu
FAR 7XX Seçmeli Ders VI Seçmeli
FAR 7XX Seçmeli Ders VII Seçmeli
FAR 7XX Seçmeli Ders VIII Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 700 Farmakolojide Özel Konular (Tez çalışması) Zorunlu
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 700 Farmakolojide Özel Konular (Tez çalışması) Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 700 Farmakolojide Özel Konular (Tez çalışması) Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 700 Farmakolojide Özel Konular (Tez çalışması) Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FAR 708 İleri Deneysel Farmakoloji II Seçmeli
FAR 710 Literatür Araştırma ve Değerlendirmede İleri Teknikler II Seçmeli
FAR 711 Bilimsel Sunu ve Yazımda İleri Teknikler Seçmeli
FAR 712 İleri Biyoistatistik (Epidemiyoloji) Seçmeli
FAR 713 Bilim Etiği Seçmeli
FAR 714 Toksikoloji Seçmeli
FAR 715 Klinik Farmakolojinin Esasları Seçmeli
FAR 716 Endokrin Sistem Farmakolojisi Seçmeli
FAR 717 Farmakogenetik Seçmeli
FAR 718 Moleküler Farmakoloji Seçmeli
FAR 719 Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisi Seçmeli
FAR 720 Kalp Damar Sistemi İlaçları Seçmeli
FAR 721 Solunum Sistemi İlaçları Seçmeli
FAR 722 Psikonörofarmakoloji Seçmeli