• TR
  • EN

Kuruluş: Fizyoloji Doktora Programı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2017 yılında kurulmuştur

Amaç:Tıp biliminin temel disiplinlerinden biri olan Fizyoloji, yaşayan organizmaların hücre, organ ve sistem seviyesinde nasıl çalıştığını araştıran bir bilim dalıdır. Fizyoloji, hücre fizyolojisinden dolaşım, solunum, sindirim, sinir, kas-iskelet, endokrin ve üreme gibi birçok sistemi kapsayan geniş bir fonksiyonel araştırma alanıdır. Bu program kapsamında, üst düzey araştırmacı ve eğitimci donanıma sahip fizyolog yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef: Bu program ile uluslararası düzeyde tıbbi fizyoloji doktora eğitimi vererek, hücre düzeyinden organ ve organ sistemleri düzeyine kadar insan fizyolojisinin temel prensipleri hakkında belirli bir bilgi ve beceriye sahip, bilimsel araştırma yapmasını dolayısıyla araştırmalarda doğru hipotezleri kurabilme ve bu hipotezleri ispatlamak için doğru yöntemleri seçebilme ve kullanabilme yeteneğini kazanmış, bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlayabilme becerisini kazanmış, uluslararası literatürü takip edebilen, kendi alanında gelişmeye açık, gerektiğinde bağımsız, gerektiğinde ortak grup çalışmasının gereklerini yerine getirebilen fizyologlar yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kazanılan Derece: Programın tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar “Fizyoloji" alanında Doktora Diploması derecesini alırlar.

Eğitim Dili: Türkçe