• TR
  • EN
Engel durumunuz sebebiyle destek gereksiniminiz olduğu noktalarda Engeli Olan öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi'ne başvurabilirsiniz. engelsiz@yeditepe.edu.tr
Ders Yılı: 1
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FZY 601 Hücresel ve Moleküler Fizyoloji Zorunlu
FZY 602 İleri Kalp-Dolaşım Sistemi Fizyolojisi Zorunlu
FZY XXX Seçmeli Ders I Seçmeli
SBE 706 Bilimsel Araştırma ve Yayın Yöntemleri Zorunlu
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FZY 603 İleri Kan Fizyolojisi Zorunlu
FZY 604 İleri Solunum Fizyolojisi Zorunlu
FZY XXX Seçmeli Ders II Seçmeli
FZY XXX Seçmeli Ders III Seçmeli
Ders Yılı: 2
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FZY 605 İleri Sinir Sistemi Fizyolojisi Zorunlu
FZY 606 İleri Endokrin Sistem Fizyolojisi Zorunlu
FZY XXX Seçmeli Ders IV Seçmeli
FZY XXX Seçmeli Ders V Seçmeli
Ders Dönemi: Bahar
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FZY 614 İleri Gastro-İntestinal Sistem Fizyolojisi Zorunlu
FZY 617 İleri Boşaltım Sistemi Fizyolojisi Zorunlu
FZY 690 Seminer Zorunlu
FZY XXX Seçmeli Ders VI Seçmeli
Ders Yılı: 3
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FZY 699 Tez Çalışması Zorunlu
Ders Yılı: 4
Ders Dönemi: Güz
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FZY 699 Tez Çalışması Zorunlu
Ders Yılı: Seçmeli
Ders Dönemi:
Ders Kodu Ders Adı Ders Tipi
FZY 609 İmmün Sistem Fizyolojisi Seçmeli
FZY 610 İleri Üreme Sistemi Fizyolojisi Seçmeli
FZY 611 Kas ve İskelet Sistemi Fizyolojisi Seçmeli
FZY 612 Egzersiz ve Spor Fizyolojisi Seçmeli
FZY 613 İleri Araştırma Metot ve Modelleri Seçmeli
FZY 614 Kardiyak Aritmiler ve Elektrokardiyografik Değerlendirme Seçmeli
SBE 708 İleri Biyoistatistik Seçmeli
SNR 611 Laboratuvar Hayvanları Bilimi Seçmeli