• TR
  • EN

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Anabilin Dalı Dr. Öğr. Üyesi Şule BADILLI DEMİRBAŞ 42 fizyoterapi ve rehabilitasyon okulu temsilcisiyle “Covid-19 ve Fizyoterapi Eğitimine Etkileri” başlıklı Avrupa'da yüksek kaliteli fizyoterapi eğitimi sağlamak ve araştırmadaki üye okullar arasındaki iletişimi iyileştirmeyi sağlayan European Network of Physiotherapy in Higher Education’ın (ENPHE) online gerçekleştirilen toplantısına katılım göstermiştir.

PAYLAŞ