• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORT 510
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
10
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Klinikteki hastalar için doğru tedavi planını belirleme ve uygulama. Özellikle erişkin ortodonti tedavisinin gerektirdiği incelikleri bilme, tartışılan hastalar için alternatif tedavi planı yazabilme.
Dersin İçeriği: 

Doğru tanılarla alternatif tedavi planları eşliğinde en uygun tedavi planını seçerek  hastalara klinikte uygulama. Ortodontide implantoloji ve mini vida uygulamaları, Lingual teknik, Hızlı diş hareketi, Tme pozisyonu ve ortodonti, ortodontinin periodontoloji ve protez ile işbirliği.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Klinikteki hastaları için topladığı verilerle doğru tanı koyabilme. ÖÇ 1-4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1-4, 6-8 A-E,G,H
Tartışılan hastalar için alternatif tedavi planları hazırlayabilme, koruyucu uygulamaları yönetebilme ÖÇ 1-4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1-4, 6-8 A-E,G,H
En uygun tedavi planını seçebilme ÖÇ 1-4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1-4, 6-8 A-E,G,H
Vakalarını düzgün bir şekilde sunabilme. ÖÇ 1-4, ÖÇ 6-11, ÖÇ 13 1-4, 6-8 A-E,G,H

Dersin Akışı

DERS İÇERİĞİ
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
2 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
3 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
4 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
5 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
6 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
7 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
8 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
9 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
10 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
11 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
12 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
13 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma
14 Tedavisine başlanacak vakaları için alternatif tedavileri tartışma,tedavi planı oluşturma Pratik çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 -
Kısa Sınav 0 -
Ödev 0 -
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Dudak damak yarıklı bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel bakım gerektiren hastaların fonksiyonel, estetik, ağız ve diş sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için yüksek seviyede tedaviler uygulayabilmek         X  
2 Diş dizisi ve çene bozukluklarına sahip hastaların, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilmek ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilmek         X  
3 Diş dizisi ve çene bozukluklarını etkileyen faktörleri, bu faktörlerin belirti ve bulgularını, ayırıcı tanılarını ve tedavilerini yorumlayabilmek.         X  
4 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilmek ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm tedavi basamaklarında kullanabilmek         X  
5 Her yaştaki hastanın zihinsel gelişiminin aşamalarını dikkate alarak iletişim kurabilmek ve davranış yönetimini sağlayabilmek            
6 Dudak damak yarıklı bebekler, çocuklar, ergenler, yetişkinler ve özel bakım gerektiren hastaların önleyici, fonksiyonel ve estetik ortodontik tedavileri uygulayabilmek ve gerekli hallerde diğer diş hekimliği dalları ile multidisipliner yaklaşım sergileyebilmek         X  
7 Tüm yaş grubu hastalarda oro-fasiyal travmaların acil müdahalesi ve tedavisini planlamak, yönetmek, uygulamak ve gerekli hallerde multidisipliner yaklaşım sergileyebilmek         X  
8 Ortodontik tedavisinde cerrahi uygulamanında bulunduğu tüm yaş gruplarındaki hastalarda sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavilerini planlamak ve uygulayabilmek         X  
9 Kraniyofasiyal büyüme ve gelişimi dikkate alarak oklüzyon, fasiyal büyüme ile ilgili sorunları ve fonksiyonel anomalileri teşhis edebilmek         X  
10 Tüm yaş grubundaki hastalarda temporomandibular eklem hastalıklarını teşhis edebilmek ve bu hastalıkların ağız-diş sisteminde görülen hastalıklarla ilişkisini yorumlayabilmek         X  
11 Çocuk yaş grubundaki hastalarda mevcut sistemik durum ve diş dizisi ve çene bozuklukları oluşma riskine göre koruyucu tedavi programları planlamak, uygulamak ve takip edebilmek          

X

 

 

12 Okullara yönelik ağız-diş taramaları yapabilmek, toplum esaslı koruyucu programları planlayabilmek, uygulayabilmek ve değerlendirebilmek            
13 Yaşam boyu öğrenme kavramını benimseyerek, sürekli profesyonel gelişimini sağlayacak planlamayı yapabilmek, güncel literatürü ve yenilikleri takip ederek mesleki açıdan sürekli bir gelişim sağlayabilmek     X      
14 Uluslararası düzeyde yayınları izleme, yayınları kritik değerlendirme açısından inceleyebilmek, araştırma sonuçlarını ve kanıta dayalı diş hekimliğini çalışmalarında uygulayabilmek            
15 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak özgün bilimsel araştırma planlamak, uygulamak, veri ve bulguları analiz edebilmek ve değerlendirmek            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 18 252
Ara Sınav - - 0
Ödev - - 0
Final - - -
Toplam İş Yükü     252
Toplam İş Yükü / 25 (s)     10.08
Dersin AKTS Kredisi     10