• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DOPR 590
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Makaleleri takip ederek güncel gelişmeleri takip etmek ve bunları sunum haline getirerek anlatma becerisini geliştirmek
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Sunum, 5: Simülasyon, 6: Video, 7: Uygulamalar, 8: Vaka Çözümleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı Sınav, B: Çoktan seçmeli (test),C: Boşluk doldurma, D: Doğru-yanlış, E. Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse Katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Öğrenme ağırlıklı eğitim modeline uyum sağlama ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 9 1,2,3,4 E, G, H
Seminer konusuyla ilgili bilgileri bilimsel makalelerden tarayabilme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 9 1,2,3,4 E, G, H
Toplanan bilgileri sunum haline getirebilme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 9 1,2,3,4 E, G, H
Sunum için gerekli bilgisayar uygulamalarını hazırlayabilme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 9 1,2,3,4 E, G, H
Seminer konusuyla ilgili bilimsel bulguları sentezleyerek klinikteki faydalarını yorumlayabilme ÖÇ 1, ÖÇ 2, ÖÇ 5, ÖÇ 7, ÖÇ 9 1,2,3,4 E, G, H

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Seminer Sunumu 1 Kaynaklara Çalışma
2 Seminer Sunumu 2 Kaynaklara Çalışma
3 Seminer Sunumu 3 Kaynaklara Çalışma
4 Seminer Sunumu 4 Kaynaklara Çalışma
5 Seminer Sunumu 5 Kaynaklara Çalışma
6 Seminer Sunumu 6 Kaynaklara Çalışma
7 Seminer Sunumu 7 Kaynaklara Çalışma
8 Seminer Sunumu 8 Kaynaklara Çalışma
9 Seminer Sunumu 9 Kaynaklara Çalışma
10 Seminer Sunumu 10 Kaynaklara Çalışma
11 Seminer Sunumu 11 Kaynaklara Çalışma
12 Seminer Sunumu 12 Kaynaklara Çalışma
13 Seminer Sunumu 13 Kaynaklara Çalışma
14 Seminer Sunumu 14 Kaynaklara Çalışma
15 Seminer Sunumu 15 Kaynaklara Çalışma
16 Seminer Sunumu 16 Kaynaklara Çalışma

Kaynaklar

  KAYNAKLAR  
Ders Notu Roulet JF Degrange M. Adhesion the silent revolution in dentistry 2000

Roberson TM, Heymann HO, Swift EJ Jr. Sturdevant’s Art and Science of Operative Dentistry 2011

Summitt JB, Robbins JW, Hilton TJ, Schwartz RS. Fundamentals of Operative Dentistry. A Contemporary Approach 2006

American Journal of Dentistry

Dental Materials

Journal of Dentistry

Diğer Kaynaklar Gürel G, Porselen Laminalar, 2009

Geissberger M. Esthetic Dentistry in Clinical Practice 2010

Fradeani M. Esthetic Analysis Vol 1, 2 2004

Haywood VB. Tooth Whitening: Indications and Outcomes of Nightguard Vital Bleaching 2007

Journal of Adhesive Dentistry

Journal of the American Dental Association

Quintessence International

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI
Dokümanlar Fotokopi paylaşılır
Ödevler Paylaşılır
Sınavlar Paylaşılmaz

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav - -
Ödev   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl İçinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Diş hekimliği teorik bilgilerinin özümsenmesi ve bu bilgilerin kliniğe entegrasyonu         X  
2 Diş hekimliği alanında güncel bilgileri takip ederek kendini geliştirme         X  
5 Master tezi, özgün makale ve seminer hazırlama         X  
7 Bilimsel soruşturma ve hipotez oluşturma becerisine sahip olma         X  
9 Planlanan deneylerin uygulaması, verilerini değerlendirilmesi ve analiz edilmesi     X      

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) - - -
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme) 16 94 752
Ara Sınav - - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     752
Toplam İş Yükü / 25 (s)     30,08
Dersin AKTS Kredisi     2