• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 704
Ders Tipi: 
Seçmeli
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı Diş Hekimliği doktorası kapsamında öğrencilerin temel farmakolojik kavramları pekiştirmelerini sağlamak ve en yaygın karşılaştıkları durumlar için ilaç tercihleri hakkında bilgi sunmaktır.
Dersin İçeriği: 

Bu ders kapsamında farmakokinetik ve farmakodinamik kavramlar, antidepresan, antipsikotik, anksiyolitik, antiparkinson, antiepileptik, anestezik, kas gevşeticiler, sedatif hipnotikler, analjezik, antipretik, antiinflamatuar, antibakteriyal tedavi yaklaşımları ele alınacaktır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) En yaygın görülen ilaç grupları zehirlenmelerini ve tedavi yaklaşımlarını kavrayabilme. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3 A, B, C, D, G, H
2) En yaygın görülen kimyasal madde zehirlenmelerini ve tedavi yaklaşımlarını kavrayabilme. ÖÇ 1, ÖÇ 3, ÖÇ 6, ÖÇ 7 1,2,3 A, B, C, D, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Genel farmakoloji ve farmakokinetik Kaynaklara çalışma
2 Genel farmakoloji ve farmakodinamik Kaynaklara çalışma
3 Analjezik, Antipretik, antiinflamatuar ilaçlar Kaynaklara çalışma
4 Analjezik, Antipretik, antiinflamatuar ilaçlar Kaynaklara çalışma
5 Antibakteriyal ilaçlar Kaynaklara çalışma
6 Antibakteriyal ilaçlar Kaynaklara çalışma
7 Kas gevşeticiler Kaynaklara çalışma
8 Anestezik ilaçlar Kaynaklara çalışma
9 Sedatif hipnotikler Kaynaklara çalışma
10 Antiepileptik ilaçlar  ve Antipsikotikler Kaynaklara çalışma
11 Antidepresanlar Kaynaklara çalışma
12 Anksiyolitikler Kaynaklara çalışma
13 Antiparkinson ilaçlar Kaynaklara çalışma
14 Genel değerlendirme-III Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar  .
  1. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology 2014.
  2. Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics, Twelfth Edition, 2011.
  3. Oral Pharmacology for the Dental Hygienist 2013
  4. Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 7th Edition 2016
  5. Pharmacology for the Dentist, An Issue of Dental Clinics of North America, 1st Edition 2016
  6. Güncel derleme makaleler

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlamasını ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme            
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme     X      
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme            
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme         X  
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme X          
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

    X      
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     173
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6.92
Dersin AKTS Kredisi     7