• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 610
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Uygulama Saati: 
10
Kredi: 
5
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerinin hastanın ağız sağlığı risklerini göz önüne alarak tedavi planını yapabilmesini ve radyografi gerekliliği konusunda yetkin olabilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Hastanın sağlık riskleri, radyografi endikasyonları, kendi uzmalık sınırını aşan vakaların belirlenmesi.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka izleme, 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Klinik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Hastanın klinik ve radyolojik muayenesini maksimum psikomotor beceriyle ve kanıta dayalı diş hekimliği esaslı olarak yerine getirebilme 3, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15 1, 2, 3, 4, 5 D
2) Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme 1 1, 2, 3, 4, 5 D
3) Hasta sağlığının korunması ve geliştirilmesini esas alarak gerekli tüm koruyucu uygulamaları kapsayan bir planlama yapabilme 6, 9, 11, 12, 13 1, 2, 3, 4, 5 D
4) Hasta muayenesinde hasta haklarını göz önünde bulundurma 6 1, 2, 3, 4, 5 D
5) Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme becerisi 2 1, 2, 3, 4, 5 D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
2 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
3 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
4 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
5 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
6 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
7 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
8 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
9 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
10 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
11 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
12 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
13 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
14 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
15 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma
16 Oral Diagnoz ve Radyoloji Klinik Uygulamaları Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Klinik manuel.
Diğer Kaynaklar - Scully C (2004) Oral and Maxillofacial Medicine, Elsevier Science Limited

- Şirin Ş, Özcan İ, (1997) Oral Diagnoz, İstanbul Üniversitesi Basım Evi ve Film Merkezi, İstanbul, Türkiye

- Bilge OM, Akgül M, Dağistan S (2012) Diş Hekimliğinde Muayene ve Oral Diagnoz, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, Türkiye

- Cebeci ARİ (2009) Oral Medicine I Hastalıkların İncelenmesi ve Güncel Dişhekimi Yaklaşımı Ankara, Türkiye

 

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev-Muayene - 100
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   -
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1: Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme         x  
2: Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme becerisi                                       x  
3: Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme         X  
4: Ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlayabilecek yeni bir yaklaşım, yeni bir yöntem getiren planlama, uygulama yapabilme            
5:  Ulusal ve uluslararası akademik alanlarda yapılan toplantılara katılım ve sunum (seminer, makale ve doktora tezi hazırlama) becerisi            
6: Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme         X  
7: Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilecek            
8: Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında ileri derecede bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme         X  
9: Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme, ayrıca ileri görüntüleme tekniklerini yorumlayabilme         X  
10: Maksillofasiyal bölgeye ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme         X  
11: Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme ve radyografik tanıyı dişhekimliğinde kullanılan diğer tanı yöntemleri ile birlikte yorumlayabilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme         x  
12: Klinik intraoral, ekstraoral muayene ve medikal / dental öyküye dayanarak uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilecek         X  
13: Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması  arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme         X  
14: Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanma, ağız mukozası hastalıklarının tanısında gerekli ise cerrahi tanı yöntemlerini kullanma         X  
15: Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 10 160
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final - - -
Toplam İş Yükü     192
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,68
Dersin AKTS Kredisi     8