• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SBE 703
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Kredi: 
2
AKTS: 
7
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı: Diş hekimliğini ilgilendiren mikroplar ve enfeksiyonlar; ağız florasının gelişimi; ağızda direnç mekanizmaları; dental plak; diş çürüğü, endodontik ve periodontal hastalıkların mikrobiyal etiyolojisi hakkında geniş bilgi sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Mikroorganizmaların genel özellikleri, fizyolojisi, genetik değişimleri ve patogenezi; antimikrobiyal ajanlar; immünolojinin esasları ve immün cevap; Dişhekimliğini ilgilendiren mikroplar ve enfeksiyonlar; ağız florası ve gelişimi; dental plak; diş çürüğü mikrobiyolojisi; endodontik hastalıkların mikrobiyolojisi; periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi; diş hekimliğinde antibiyotik kullanımı.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4. Sunum. 5:Simülasyon, 6:Video, 7:Uygulamalar, 8: Vaka çözümlemeleri
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Yazılı sınav, B: Çoktan seçmeli (test), C: Boşluk doldurma, D: Doğru yanlış, E: Sözlü sınav, F: Portfolyo, G: Derse katılım, H: Ödev

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Programın  öğrenme çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Diş hekimliğini ilgilendiren mikroorganizmaları ve enfeksiyonları kavrayabilme. ÖÇ1, ÖÇ2

 

1,2,3 A, B, C, D, G, H
Diş çürüğü, endodontik ve periodontal hastalıkların gelişimi ve mikrobiyal etiyolojisini kavrayabilme ÖÇ2, ÖÇ3,ÖÇ4, ÖÇ6 1,2,3,4 A, B, C, D, G, H

Dersin Akışı

Hafta Konular (Teorik) Ön Hazırlık
1 Mikroorganizmaların yapısı ve fizyolojisi Kaynaklara çalışma
2 Mikroorganizma genetiği ve genetik değişimler Kaynaklara çalışma
3 Konak-Mikrop ilişkileri Kaynaklara çalışma
4 Antimikrobiyal ajanlar Kaynaklara çalışma
5 İmmünolojinin esasları Kaynaklara çalışma
6 İmmün cevap Kaynaklara çalışma
7 Diş hekimliğini ilgilendiren bakteriler ve enfeksiyonları Kaynaklara çalışma
8 Diş hekimliğini ilgilendiren virüsler ve enfeksiyonları Kaynaklara çalışma
9 Diş hekimliğini ilgilendiren mantarlar ve enfeksiyonları Kaynaklara çalışma
10 Ağızın mikrobiyal florası ve dental plak Kaynaklara çalışma
11 Diş çürüğü mikrobiyolojisi Kaynaklara çalışma
12 Periodontal hastalıkların mikrobiyolojisi Kaynaklara çalışma
13 Endodontik hastalıkların mikrobiyolojisi Kaynaklara çalışma
14 Diş hekimliği kliniğinde antibiyotik kullanımını gerektiren durumlar. Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu
Diğer Kaynaklar 1. Lakshman Samaranayake (2012) Essential Microbiology fo Dentistry (4th edn), Churchill, Livingstone, Elsevier.

2. Anttony Strelkauskas, Jennifer Strelkauskas, Daniella Moszyk-Strelkauskas (2010), Microbiology: a clinical approach, Garland Science, Taylor&Francis Group

3. Warren Levinson (2012) Review of Medical Microbiology and Immunology (12th edn), Mc Graw Hill, Lange.

4. J.Bagg, T.W.MacFarlane, I.R. Poxton and A.J. Smith (2006) Essentials of Microbiology for Dental Students (2nd edn).Oxford.

4. Son taranan literatürler.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ  
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ  
Ara Sınav 1 75  
Kısa Sınav 0 0  
Ödev 1 25  
Toplam   100  
Finalin Başarıya Oranı 1 60  
Yıl içinin Başarıya Oranı   40  
Toplam   100  

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Pulpal ve/veya periradiküler kaynaklı oral ağrıların ayırıcı tanısı ve tedavisi temel alınarak tedavi planlamasını ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme ve ağrı yönetimini etkili bir şekilde yapabilme            
2 Karmaşık vakaları değerlendirmede hastanın sistemik durumunu dikkate alarak ve uzmanlık gerektiren bilgileri kullanabilme diğer diş hekimliği alanlarını dikkate alarak planlama yapabilme            
3 Cerrahi olmayan endodontik tedavinin temel prensiplerini, filozofilerini ve tedavi prosedürlerini pulpa ve periapikal dokuların morfoloji, fizyoloji ve patolojilerini gözönünde bulundurarak yerine getirebilme ve gereğinde yeniden tedaviyi gerçekleştirebilme            
4 Cerrahi endodontik tedaviye ihtiyaç duyan hastalara apisektomi ve retrograt dolgu, kök rezorpsiyonlarının cerrahi yol ile tamiri, hemiseksiyon ve kök amputasyonu gibi dokunun selektif uzaklaştırılması işlemleri, kasti replantasyon ve avulse dişlerin replantasyonu, gibi çok yönlü tedavi seçeneklerini vakaya uygun olarak seçebilmeli ve maksimum psikomotor beceri ile yapabilme            
5 Kök ucu gelişimi tamamlanmamış dişlerde apeksogenesiz, apeksifikasyon ve apikal tıkaçlama ve rejeneratif endodonti uygulamaları ve bu tedavilerde kullanılabilecek materyaller hakkında detaylı bilgi sahibi olunması ve vakaya uygun yöntemi ve materyali seçerek maksimum psikomotor beceri ile uygulayabilme            
6 Geriatrik hastalar, pediatrik hastalar, renkleşmiş dişler, anomalili dişler, travmaya uğramış dişlere özgü en güncel endodontik yaklaşımları hastaya uygulayabilme            
7 Endodontik tedavi görmüş dişlerin restorasyonu ile ilgili bilgi sahibi olma, post boşluğunu kök kanal morfolojisini ve diş sert dokularının hastaya ve dişe özgü özelliklerini, uygulanmış olan kanal dolgu yöntemini gözönünde bulundurarak hazırlayabilme; en uygun  post sistemini seçebilme ve uygulayabilme

 

           
8 Kanıta dayalı dişhekimliği esaslarına ön planda tutarak Endodontik tedavide başarı çalışmalarını inceleyebilme ve hangi tedavi yönteminde ne kadar başarı beklenebileceğine dair bilgileri implant uygulamalarını da gözönünde bulundurarak hastalara aktarabilme         X  
9 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtların tutulmasının easlarını bilme ve hasta gizliliğine özen gösterme            
10 Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirmeyi kullanarak okuma ve sonuçlarını sentez edebilme            
11 Oral dokuların histoloji, fizyoloji ve patolojisi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme            
12 Fonksiyonel Anatomi ve radyografik anatomi konusundaki bilgilerini klinik uygulamalarda kullanabilme detaylı bilgi sahibi olma ve bu bilgisini radyolojik ve klinik uygulamalarda kullanabilme            
13 Endodontik tedaviyi asepsi ve antisepsi kurallarına uygun şekilde gerçekleştirebilme; endodontik enfeksiyonların tedavisinde, şekillendirme ve irrigasyon protokollerini oluşturmada, seans sayısını belirleme ve cerrahi olan ile olmayan tedavi yöntemleri arasında seçim yapma gibi konularda karar vermede mikrobiyoloji bilgisini de kullanarak karar verebilme         X  
14 Endodontide kullanılan ilaçların farmakolojik etkilerini dikkate alarak uygulayabilme            
15 Bilimsel makalelerin güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmek için istatistiksel analizleri anlayabilme, yorumlayabilme X          
16 Kanıta dayalı diş hekimliği bakımından kanıt değerini göz önünde bulundurarak, bilimsel çalışma planlama, yapma, bulguları analiz edebilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi            
17 Ulusal ve Uluslararası alanlarda Yazılı ve Sözlü Sunum Becerisi (doktora tezi, makale ve seminer hazırlama becerisi)            
18 Düşünce becerisini geliştirerek yaratıcı fikirler ortaya koyabilme

 

    X      
19 Enformasyon teknolojisinin doğru kullanılması, recall ve follow-up            
20 Endodontik hasta ve diğer diş hekimleriyle iletişim            
21 Dental fotoğraf tekniklerini endodontik vakalara uygulayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x toplam ders saati) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 5 70
Ara Sınav 1 25 25
Ödev 1 15 25
Final 1 25 40
Toplam İş Yükü     178
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,12
Dersin AKTS Kredisi     7