• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 608
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
2
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı yüksek lisans öğrencilerinin dişhekimliğinde kullanılan iyonize radyasyonun canlılar üzerindeki zararları ve radyasyondan korunma hakkında detaylı bir bilgi, beceri ve uygulayabilme özelliklerine sahip olmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği: 

Radyasyonun madde ile ilişkisi, radyasyon ölçü birimleri, radyasyonun canlılar üzerindeki zararları ve radyasyondan korunma hakkında ileri bilgiler.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4:Vaka izleme, 5:Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev, D: Klinik performans formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Madde ile radyasyonun ilişkisini değerlendirebilme 7, 8 1, 2, 3 A
2) Radyasyon ölçüm birimlerini ve radyoakitivite konusunu değerlendirebilme 7, 8 1, 2, 3 A
3) Radyasyondan korunma ve radyasyon güvenliği prensiplerini uygulayabilme 7, 8 1, 2, 3 A
4) Hastanın alacağı radyasyon dozunu azaltmaya yönelik önlemleri uygulayabilme 7, 8 1, 2, 3 A
5) Radyasyonun canlılar üzerindeki tüm etkilerinin kapsamlı olarak değerlendirilmesi 7, 8 1, 2, 3 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Radyasyon Kaynaklara çalışma
2 Radyoaktivite Kaynaklara çalışma
3 Radyasyon ölçüm birimleri Kaynaklara çalışma
4 Radyasyon kaynakları Kaynaklara çalışma
5 Tanısal radyolojide alınan radyasyon Kaynaklara çalışma
6 Radyasyonun madde tarafından absorbsiyonu Kaynaklara çalışma
7 Radyasyonun canlılar üzerine etkisi Kaynaklara çalışma
8 Radyasyonun erken dönem etkisi Kaynaklara çalışma
9 Radyasyonun geç dönem etkisi Kaynaklara çalışma
10 Radyasyonun teratojenik etkisi Kaynaklara çalışma
11 Radyasyonun somatik etkisi 1 Kaynaklara çalışma
12 Radyasyonun somatik etkisi 2 Kaynaklara çalışma
13 Radyoterapi gören hastalara dişhekiminin yaklaşımı Kaynaklara çalışma
14 Radyasyondan korunma Kaynaklara çalışma
15 Radyasyondan korunma Kaynaklara çalışma
16 Radyasyondan korunma ile ilgili mevzuat Kaynaklara çalışma

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Ders notu çıktısı.
Diğer Kaynaklar - White SC, Pharoah MJ, (2009) Oral Radiology Principles and Interpretation , Mosby Elsevier

- Harorlı A, Akgül HM, Dağistan H, (2006) Dişhekimliği Radyolojisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav - -
Kısa Sınav - -
Ödev - -
Toplam   -
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   -
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1: Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme            
2: Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme becerisi                                
3: Bilimsel yayınları eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme            
4: Ulusal ve uluslararası bilime katkı sağlayabilecek yeni bir yaklaşım, yeni bir yöntem getiren planlama, uygulama  yapabilme            
5:  Ulusal ve uluslararası akademik alanlarda yapılan toplantılara katılım ve sunum (seminer, makale ve  doktora tezi hazırlama) becerisi            
6: Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme            
7: Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilecek         x  
8: Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında ileri derecede bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme         x  
9: Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme, ayrıca ileri görüntüleme tekniklerini yorumlayabilme            
10: Maksillofasiyal bölgeye ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme            
11: Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme ve radyografik tanıyı dişhekimliğinde kullanılan diğer tanı yöntemleri ile birlikte yorumlayabilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme            
12: Klinik intraoral, ekstraoral muayene ve medikal / dental öyküye dayanarak uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilecek            
13: Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması  arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme            
14: Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanma, ağız mukozası hastalıklarının tanısında gerekli ise cerrahi tanı yöntemlerini kullanma            
15: Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 1 16
Ara Sınav - - -
Kısa Sınav - - -
Ödev - - -
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     42
Toplam İş Yükü / 25 (s)     1,68
Dersin AKTS Kredisi     2