• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DORD 591
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
1
Kredi: 
1
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu dersin amacı ağız, diş ve çene radyolojisi uygulamalarında bilimsel makalelerin incelenmesini sağlamaktır
Dersin İçeriği: 

Ağız, diş ve çene radyolojisi alanında hazırlanmış güncel bilimsel makalelerinin okunması, analiz yapılması ve veri toplanmasını içerir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme, 5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney C: Ödev-vaka, D: Klinik performans değerlendirme formları, E: Sunum

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Bilimsel makaleleri zaman, konu ve yazarlara göre tarayabilme ve karşılaştırabilme 3 2, 3 E
2) Bir bilimsel makaleyi inceleme ve analiz edebilme 3, 4 2, 3 E
3) Bilimsel makalelerinin sonuçlarını sentezleyebilme 3, 4 2, 3 E
4) Tüm makalelerden elde edilen verileri değerlendirebilme 3, 4 2, 3 E
5) Bilimsel verileri kullanabilme 3, 4, 5 2, 3 E

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
2 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
3 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
4 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
5 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
6 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
7 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
8 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
9 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
10 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
11 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
12 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
13 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
14 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
15 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri
16 Literatür sunumları Bilimsel araştırma makaleleri

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu - Regezi JA, Sciubba JJ, Jordan RCK (2003) Oral Pathology, Saunders USA

- Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP (2004) Contemporary Oral and Maxillofacial Pathology, Mosby St. Louis, Missouri

- Özbayrak S (1993) Oral Mukoza Hastalıkları, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkiye

- Özbayrak S (2006 ) Ağız Hastalıkları Atlası, Quintessence

- Laskaris G (2005) Treatment of Oral Diseases, Thieme, NY USA

- Scully C (2004) Oral and Maxillofacial Medicine, Elsevier Science Limited

Diğer Kaynaklar Online ve basılı dergiler.

Dentomaxillofacial Radiology

Journal of Digital Imaging

Journal of Oral Pathology & Medicine

Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology

The Journal of American Dental Association

European Journal of Dentistry

Acta Odontologica Scandinavica

Journal of Dental Education

International Journal of Medicine

Dental Traumatology

Scientific World Journal

Journal of Forensic Science

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır. Süreli yayın tarama, 3 literatür sunumu
Sınavlar -

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-vaka 3 100
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Temel tıp bilimlerini, klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme                                                           
2 Alanı ile ilgili ağız, diş, çene sağlığı ve hastalıkları alanındaki bilgileri uygulamada kullanma ve var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler bulabilme            
3 Alanı ile ilgili kanıta dayalı diş hekimliği rehberlerini kullanabilme         X  
4 Uluslararası düzeyde yayınları izleyebilme, eleştirel analitik değerlendirme yaklaşımıyla değerlendirebilme ve araştırma sonuçlarını yorumlayabilme         X  
5 Araştırma dizaynı ve metodolojisi hakkındaki bilgilerini kullanarak bir bilimsel çalışma planlayabilme         X  
6 Hastalarında, mesleki ve etik sorumluluğunu dikkate alarak hastaları için gereken tüm uygulamaları hasta güvenliği kriterleri dahilinde yapabilme, hasta ile uygun iletişim kurabilme            
7 Radyasyon fiziği ve radyobiyoloji konularında bilgi sahibi olabilme            
8 Radyasyonun sağlık üzerindeki etkileri ve radyasyon güvenliği konularında bilgi sahibi olma ve çalışmalarında radyasyon güvenliği kurallarına tam uyum sağlayabilme            
9 Dişhekimliğine yönelik konvansiyonel, dijital radyografi cihazları ve dental volumetrik tomografinin kullanımları ve bu görüntüleme yöntemleri ile elde edilen radyografik görüntüleri yorumlayabilme, ayırıcı tanı kriterlerini de dikkate alarak radyografik tanı ve rapor hazırlayabilme            
10 Çene yüz bölgesine ait radyografilerde anatomik oluşumları ve fonksiyonel anatomiyi yorumlayabilme            
11 Hastanın radyografi bulgularını, anamnez ve muayene bulguları ile bir arada değerlendirebilme, gerektiğinde diş hekimleri ve tıp doktorları ile konsültasyon yapabilme            
12 Klinikte medikal / dental öyküye dayanarak, ağız içi ve ağız dışı muayene sonrası uygun görüntüleme yöntemlerini ve laboratuar tetkiklerini belirleyebilme            
13 Ağız diş hastalıklarının, tanısı için gerekli anamnez, muayene ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme ve hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme, Bir hasta için alternatif tedavi planları tasarlayabilme ve hastaya bu planların avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi vererek hasta ile birlikte tedavi planına karar verebilme            
14 Ağız içindeki lezyonların tanı ve tedavisinde kanıta dayalı diş hekimliği esaslı bilgileri kullanabilme            
15 Sistemik hastalıkların mekanizmalarının kavranması ve sistemik hastalıkların ağız bulgularını diş hekimliği açısından yorumlayabilme            

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 3 48
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev 3 10 30
Final      
Toplam İş Yükü     94
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,76
Dersin AKTS Kredisi     4