• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ND 108
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Araştırma planlamanın tüm basamaklarını inceler, öğrenir, planlamada uygun çalışmayı ve kontrol gruplarının oluşturulması için gerekli bilgiyi edinir , bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım yollarını öğrenir ve bunu araştırma yaparken kullanır, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma, değişkenlerin ölçümü gibi basamakları bilir, akademik hayatı boyunca bunları kullanarak çalışma yapar.
Dersin İçeriği: 

Araştırma yaparken bilgileri doğru kullanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4.Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup Çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin önemini açıklar. 1,2,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
2) Bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite seviyesi gibi değişken faktörlerini değerlendirmeyi açıklar. 1,2,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
3) Sağlık ve hastalık kavramlarını öğretir. 1,2,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
4) Toplumda sağlığı ilgilendiren olayları

tanıyabilme ve konunun boyutunu araştırabilme yeteneği kazandırır.

1,2,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
5) Sağlığın korunma ilkeleri, sağlığı korumada yapılan hizmetleri öğretir. 1,2,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5

Dersin Akışı

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ  
2 VERİ, ENFORMASYON, BİLGİ  
3 GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR  
4 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR  
5 SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA HATA KAYNAKLARI  
6 KESİTSEL ARAŞTIRMALAR  
7 ARA SINAV  
8 VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI  
9 KOHORT ARAŞTIRMALARI  
10 EKOLOJİK ARAŞTIRMALAR  
11 KALİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  
12 KALİTATİF ARAŞTIRMA VERİ ANALİZLERİ  
13 NEDENSELLİK  
14 ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ HAZIRLAMA  
15 ANKET HAZIRLAMA  

Kaynaklar

Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar Sağlık Bilimlerinde Araştırma ve İstatistik Yöntemler (Prof.Dr.Osman Hayran)

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar DERS SUNUMLARI
Ödevler  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sözlü Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 İnsan Beslenmesi bilimini  inceleyen yetişmiş elemanların uzmanlaştırılması için uygun eğitim programlarını kullanır.         X
2 Beslenme  bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliliklerini kullanır.         X
3 Çocuk ve ergenlik beslenmesi konusunda yetişmiş uzman bireylere gerekli olan spesifik bilgileri tanımlar, bu bilgileri eleştirel bir tutumla değerlendirir.          
4 Beslenme ve diyet danışmanlığı çerçevesine uygun etik anlayışını pekiştirir.   X      
5 Gebelik ve emziklilik dönemlerinde beslenme konusunda uzman bireylerin yeterliliklerini değerlendirir.          
6 Yetişkinlik döneminde karşılaşılan sağlık sorunlarını ve bu süreçlerde uygulanması gereken tıbbi beslenme tedavisini tartışır          
7 Toplumsal beslenme sorunlarına yönelik çözümler ve tedavi yöntemleri planlayabilme becerisini tartışır       X  
8 Meslek içi ve meslekler arası takım çalışması yapabilmek, iletişim kurabilmek ve pratik alanda kazanılmış becerileri değerlendirir.     X    
9 Sosyal yapı ve toplum beslenmesi hakkında bilgi sahibi olarak yaşadığı çevreye ilişkin bireylerin beslenme durumlarını iyileştirmeyi amaçlayan etkinliklerin düzenlenmesini destekler.         X
10 Mesleğindeki gelişmeleri takip etmek, yaratıcılığını geliştirmek ve gerekli durumlarda insiyatif kullanabilmek, yeniliklere adapte olabilmek için gerekli yöntemleri tartışır.         X
11 Toplu beslenme yapılan kurumlarda verilen hizmetin insan sağlığı, kalite ve ekonomi konusunda ideal halini değerlendirir X        

AKTS İş Yükü Tablosu

Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 4 48
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sınav      
Ödev 15 5 75
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8