• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DPER 590
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
3
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Periodontoloji ve oral implantoloji ile ilgili güncel bilgilerin irdelenmesini amaçlar. Öğrenciye belli bir konu verilerek, öğrencinin bu konuda detaylı literatür araştırma yapması sağlanır. Öğrenci topladığı bilgileri süzerek özetler sözlü sunum ile dinleyiciyle paylaşır tartışmaya açar ve sonuçlandırır.
Dersin İçeriği: 

Seminer

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Güncel makale tarama ve kritik okuma  yöntemlerini kullanma

Bilimsel makaleleri  güvenilirlikleri açısından değerlendirebilme

1,8,9 3  
Bilimsel çalışmaların bulgularını analiz edebilme ve yorumlama literatürdeki eksiklikleri tespit edbilme 1,8,9 3  
Tez çalışması öncesi bir konuyu giriş, gelişme, sonuç ve tartışma bölümleri ile irdeleme 1,8,9 3  
İrdelenen makaleleri bir düzen içerisinde yazma ve alıntıları  doğru ifade edebile ve sonuç çıkarabilme 1,8,9 3  

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1-14 Öğretim üyelerinin belirlediği belirli konular üzerinde detaylı bir araştırma yapılarak seminer hazırlanması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  
Diğer Kaynaklar
  • Carranza's Clinical Periodontology  

Yazar: Michael G. Newman, Henry Takei, Perry R. Klokkevold, Fermin A. Carranza)

  • Clinical Periodontology and Implant Dentistry

Yazar: Jan Lindhe,Niklaus P. Lang,Thorkild Karring

 

  • Cite citation indekse kayıtlı dergiler

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Fotokopi Paylaşılır.
Ödevler Paylaşılır.
Sınavlar Paylaşılmaz.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev-vaka 1 70
Toplam    
Finalin Başarıya Oranı   30
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI  
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi  
1 2 3 4 5  
1 Araştırmacı, sürekli gelişim felsefesini benimseyen, analitik, problem çözen, planlayan, ulaşılabilir, iletişimi kuvvetli, takım çalışmasına yatkın ve liderlik gibi birçok vasıfta yeterli olmalıdır. Diş hekimliği, özellikle Periodontoloji bilimine ait çağdaş bilgiye kapsamlı olarak sahip olmalı, ve klinik pratikte uygulamalıdır(Mesleki tutum).         X  
2 Bireysel olarak hastalarına ve topluma olan etik ve manevi sorumluluklarını esaslı bir şekilde anlamalıdır (Etik). X          
3 Hasta, hasta yakınları ve hastanın tedavisinde rolü olan diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurabilmelidir (İletişim ve kişisel beceri). X          
4 Diş hekimliği ile alakalı temel bilimler hakkında genel bilgiye ve Periodontoloji ile ilgili detaylı bilgiye sahip olmalıdır. Klinik periodontolojinin tüm alanlarında yeterli olmalıdır (Temel bilgi ve eleştirel düşünce). X          
5 Mevcut klinik durumu değerlendirerek kapsamlı bir tedavi planı oluşturmalı ve hastanın beklentilerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak kanıta dayalı diş hekimliği ve Periodontoloji bilgileri dahilinde vakaya uygun tedaviyi uygulamalıdır (Teşhis, tedavi planı ve hasta yönetimi).  X          
6 Cerrahi olmayan ve cerrahi periodontal; ve implant tedavilerinde yeterli olmalıdır.
Her hastaya özel olarak belirlenen uygun idame programını oluşturmalıdır (Periodontal/ağız sağlanması ve korunması).
X          
7 Klinik uygulamalara ilişkin görsel ve yazılı kayıtları tutma becerisini kazanmalıdır (Profesyonellik). X          
8 Güncel makale tarama ve kritik okuma  yöntemlerini kullanmalıdır.

Bilimsel makaleleri  güvenilirlikleri açısından değerlendirebilmelidir (Araştırma).  

        X  
9 Bilimsel çalışma planlamalı, sonuçlandırmalı, bulguları analiz etmeli ve yorumlamalıdır (Araştırma).

Ulusal ve uluslararası alanlarda yazılı ve sözlü olarak sunum yapma becerisini kazanmalıdır (Araştırma).

        X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 1 16
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 2 32
Ara Sınav   0 0
Kısa Sınav      
Ödev 1 1 1
Final     49
Toplam İş Yükü     1,96
Toplam İş Yükü / 25 (s)     2
Dersin AKTS Kredisi