• TR
  • EN
Ders Kodu: 
DPRO 501
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Uygulama Saati: 
8
Kredi: 
4
AKTS: 
5
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Protetik diş tedavisi alanında klinik performasın geliştirilmesini amaçlar.
Dersin İçeriği: 

Protetik diş tedavisi alanında uygulanan güncel klinik uygulamalar

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Vaka izleme,5: Uygulama
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Sınav, B: Deney, C: Ödev-Vaka D: Klinik performans değerlendirme formları

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları   Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
  1.  Protetik tedavide tanı ve yardımcı tanı yöntemlerini kullanabilme hastanın genel sağlık sorunu ile diş hekimliği tedavilerinin planlanması  arasındaki ilişkiyi yorumlayabilme
  2,3,4,5 C,D
  1. Çiğneme kaslarını ve TME muayene sonucunudaki bulguları protetik tedavi öncesi değerlendirebilme
  2,3,4,5 C,D
  1. Protetik tedavi öncesi gerekli ön hazırlıkları saptayabilme
  2,3,4,5 C,D
  1. Hasta için en doğru protetik tedaviyi analiz edebilme ve seçebilme
  2,3,4,5 C,D
  1. 5 Hastayla doğru iletişim kurarak uygun tedavi seçeneklerinin avantaj ve dezavantajlarını sunma
  2,3,4,5 C,D

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sabit, hareketli protetik uygulamalar (250 puan)  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Çalıkkocaoğlu, Senih. Dişsiz hastaların protetik tedavisi: klasik tam protezler, 2010

Çalıkkocaoğlu, Senih. Parsiyel protezlerin laboratuvar işlemleri, 2005

Çalıkkocaoğlu, Senih. Total protezlerin laboratuvar işlemleri, 2007

Çalıkkocaoğlu,Senih. Bölümlü protezler, 1996

Kazazoğlu, Ender. Total Protezlerin Temel İlkeleri ve Pratiği, 2007

Kursoğlu, Pınar. Hareketli Bölümlü Protezler, 2011

 

Diğer Kaynaklar  

Jepson, Nicholas J. A. Hareketli bölümlü protezler, 2010

Shillinburg, Herbert T. Fundamentals Of  Fixed Prosthodontics, 1997

George A. Zarb. Boucher's prosthodontic treatment for edentulous patients, 1997

Allen, P. Finbarr. Complete dentures : from planning to problem solving, 2003

Lamb, D. J. Problems and solutions in complete denture prosthodontics, 1993

Grant, Alan A. Removable denture prosthodontics, 1992

McCracken, William L. McCracken's Removable partial prosthodontics, 1985

Kratochvil, F. James.Partial removable prosthodontics, 1988

Fish,Sir Wilfred. Tam protez kuralları, 1988

McLean, John W. The science and art of dental ceramics, 1980

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler 250 puan
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav    
Kısa Sınav    
Ödev-Vaka   100
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı    
Yıl içinin Başarıya Oranı    
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Temel tıp ve Ağız diş sağlığı alanında güncel bilgileri edinme ve temel tıp bilimlerini klinik bilimlerle entegre edebilme ve bu bilgileri hasta ile ilgili tüm işlemlerde kullanabilme, klinikte uygulama,  var olan sorunlara bilimsel ve etik çözümler getirebilme         X  
2 Yeni fikirlere eleştirisel yaklaşım yaparak bilimsel tartışma yapabilme, etkili iletişim kurabilme ve özgün yaratıcı hipotez oluşturma       X    
8 Ağız sağlığıyla ilgili protetik problemleri ve başarısızlıkları klinik ve radyolojik olarak teşhis etme ve ekip çalışması planlayarak çözebilme         X  
12 Fonksiyonel okluzyon ve çiğneme sisteminin nöromüsküler fizyolojisi hakkında bilgi sahibi olmalı muayenehane de klinik uygulamalarında kullanabilme.       X    

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 8 128
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)      
Ara Sınav      
Kısa Sınav      
Ödev      
Final      
Toplam İş Yükü     128
Toplam İş Yükü / 25 (s)     5.12
Dersin AKTS Kredisi     5