• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 590
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
0
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
0
AKTS: 
4
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu ders yüksek lisans öğrencilerinin teze başlamadan önce araştırma yapmalarını teşvik amacıyla tasarlanmıştır.
Dersin İçeriği: 

Bu derste öğrenci yüksek lisans tezine hazırlanmak için bağımsız bir araştırma yürütür.  Dersin sonunda hazırladıkları yazılı rapordan sözlü sınavıa alınan öğrenci kendisine verilen konu hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ve doktora tezine yönelik bir bilimsel araştırmayı yürütebileceğini göstermelidir.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Bağımsız çalışma
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: sözlü sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Alanındaki temel konular hakkında yeterli bilgiye sahip olmak 1,2,3 1 A
Uzmanlık alanında araştırma yürütme becerisine sahip olmak      4,5,6,7 1 A
Uzmanlık alanında bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunmak 6,7,8 1 A
Teknik içeriği yazılı ve sözlü biçimde ifade edebilmek  6 1 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Çalışma Malzemeleri
1-14 Yeterlik sınavına hazırlık amaçlı bağımsız çalışma  Sistem Mühendisliği alanında çeşitli ders kitapları,

Tez konusunda yayınlanmış kitap ve makaleler.

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SAYI KATKI YÜZDESİ
Yeterlik sınavı (yazılı) 1 45
Yeterlik sınavı (sözlü) 1 55
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   100
Yıl içinin Başarıya Oranı   0
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Fiziğin  temel alanları klasik mekanik, kuantum mekaniği ve elektromanyetizma hakkında güçlü bir altyapı sahibi olur.         X  
2 Fiziğin  temel alanları ve/veya fizik ve diğer bilim alanları arasında ilişkiler kurma, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanır.         X  
3 Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte eğitimin sağlanması ve fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.         X  
4 Çağdaş bilimsel gelişmeleri takip eder, yeni düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.         X  
5 Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları, bilgisayar ve ilgili teknolojileri kullanır.         X  
6 Çalışma ve araştırma gruplarına, bilimsel toplantılara katılır, ulusal ve uluslararası sözlü ve yazılı iletişim kurar.         X  
7 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma yapma, yeni ve özgün bir çalışma üretme, ilgi duyduğu alanlarda kendini geliştirme becerisi kazanır.         X  
8 Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. Uzmanlığı ile ilgili sorunların çözümü hakkında aydın ve entellektüel kimliği gereği sorumluluk alır.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Bağımsız çalışma 1 90 90
Yazılı Rapor 1 4 4
Sözlü Sınav 1 2 2
Toplam İş Yükü     96
Toplam İş Yükü / 25 (s)     3,84
Dersin AKTS Kredisi     4