• TR
  • EN
Ders Kodu: 
MPHYS 600
Ders Dönemi: 
Bahar
Ders Tipi: 
Zorunlu
AKTS: 
60
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Medikal Fizik konuları üzerinde uzmanlaşmayı tercih etmiş öğrencilerine akademik dönemler içerisinde kazanmış oldukları aldıkları eğitim ile ilgili birikimlerini kullanabilecekleri ve geliştirebilecekleri bir fizik konulu proje üretmelerini sağlamak, bir fiziksel olayı derinlemesine inceleyip anlama yetisini geliştirmek, proje planına göre sistemi çalıştırmak, elde edilen sonuçları değerlendirme, işleme, bilimsel düzeyde raporlama ve sunma becerileri kazandırmak
Dersin İçeriği: 

Sistemin çalıştırılması, sonuçların danışman ile tartışılması, ileri çalışmalar, son raporun hazırlanması, sunum.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 11:Seminer, 16:Sözlü
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
D:Proje, E:Rapor, G:Sunu, H:Staj/Uygulama

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Teorik veya uygulamalı olarak Medikal Fizik ile ilgili bir proje kurma, geliştirme yetisine sahiptir 1,2,3,11,16 D,E,G,H

Kaynaklar

Ders Notu Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir
Diğer Kaynaklar Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

Materyal Paylaşımı

Dökümanlar Çalışmaya göre danışman tarafından belirlenir

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Rapor 1 85
Sunum 1 15
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   15
Yıl içinin Başarıya Oranı   85
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Fiziğin  temel alanları klasik mekanik, kuantum mekaniği ve elektromanyetizma hakkında güçlü bir altyapı sahibi olur.         X  
2 Fiziğin  temel alanları ve/veya fizik ve diğer bilim alanları arasında ilişkiler kurma, yorumlama, analiz ve sentez yapabilme becerisi kazanır.         X  
3 Endüstrinin ihtiyaç duyduğu bilim ve teknoloji konularındaki ölçümlerde gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte eğitimin sağlanması ve fiziğin endüstriyel uygulamaları ve toplumsal boyuttaki katkısı için gereken eğitime sahiptir.         X  
4 Çağdaş bilimsel gelişmeleri takip eder, yeni düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.         X  
5 Ulusal ve uluslararası akademik kaynakları, bilgisayar ve ilgili teknolojileri kullanır.         X  
6 Çalışma ve araştırma gruplarına, bilimsel toplantılara katılır, ulusal ve uluslararası sözlü ve yazılı iletişim kurar.         X  
7 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, problem çözme, araştırma yapma, yeni ve özgün bir çalışma üretme, ilgi duyduğu alanlarda kendini geliştirme becerisi kazanır.         X  
8 Bilimsel etik ve sorumluluk bilinci kazanır. Uzmanlığı ile ilgili sorunların çözümü hakkında aydın ve entellektüel kimliği gereği sorumluluk alır.         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası hariç: 14x toplam ders saati) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 14 50 700
Rapor 1 3 3
Savunma 1 3 3
Toplam İş Yükü     748
Toplam İş Yükü / 25 (s)     29,92
Dersin AKTS Kredisi     30