• TR
  • EN
Ders Kodu: 
COS 651
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Kredi: 
0
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin İçeriği: 

Bu ders 4 temel konudan oluşmaktadır. Bu konular öğrencilere teorik ve pratik olarak verilmektedir. Farmasötik hesaplamalar, ilaç taşıyıcı sistemler ve dozaj şekillerine giriş : ilaç ve eczacılıkta dozaj formu hazırlanması ve formülasyon tasarımına giriş, yeni ilaç formülasyonu geliştirilmesi ve otoriden izin alınması ve dozaj şeklinin kabul edilebilirliği için gereken tüm prosesler, dozaj formu tasarımı: formülasyon tasarımında farmasötik yaklaşımlar ve modern analiz yöntemleri ile fiziksel ve kimyasal esasların tüm farmasötik sistemlere ugulanması. Çözeltiler ve dispers sistemler şeklindeki dozaj formlarının tasarımı: çözeltiler, dispers sistemler(kolloidal dispersiyonlar, süspansiyonlar, emülsiyonlar, farmasötik aerosoller). Yarı katı dozaj formlarının tasarımı ve transdermal sistemler: merhemler, kremler, jeller, perkütan absorbsiyon, transdermal ilaç taşıyıcı sistemler. farmasötik insertler: rektal ve vajinal suppozituvarlar ve diğer insertler. Dozaj formunun formülasyonu, endüstriyel boyutta üretimi sonrasında farmasötik ürünün stabilite ve biyoyararlılığının değerlendirilmesi.

Dikey Sekmeler