• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 206
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Bu dersle egzersizin akut ve kronik etkilerinin kardiovaskular, solunum, kas-iskelet sistemine etkileri ve kardiovasküler egzersiz çalışmaları, fiziksel fitness, egzersizin sporculara etkisni öğretmek amaçlanır
Dersin İçeriği: 
Kardiyovasküler sistem ve egzersiz, kardiyovasküler regülasyon , fonksiyonel kapasitenin değerlendirilmesi, enerji kapasitesinin ölçümü, aerobik ve anerobik eğitim, pulmoner sistem, solunum kontrolü, kas-iskelet sistemi ve egzersiz, termoregülasyon ve egzersiz, sualtı ve yüksek irtifa fizyolojisi konularını içerir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1: Ders, 2: Tartışmalı Ders 9: Demostrasyon, 7:Beyin fırtınası
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A: Teorik Sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)Egzersiz fizyolojisi konsepti, egzersiz ve fiziksel aktivite, düzenli egzersizin yararlar,ve farklı egzersiz modalitelerini açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A
2)Kardiovaskülar sistem üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2, 7 A
3) Solunum sistemi üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,7 A
4) Kas-iskelet sistemi üzerinde egzersizin akut ve kronik cevabını açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A
5) Egzersiz stress testi ile kardiorespiratuar sistemin görüntülenmesini açıklar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A,C
6) Kronik hastalıklar, çocuklar ve erişkinler üzerinde egzersizin etkilerini açıklar. 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2, 7 A,C

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Egzersiz, egzersiz fizyolojisi, fiziksel aktivite, egzersiz modalite tanımları  
2 Kardiyovasküler sistem  
3 Egzersizin kardiyovasküler sistem üzerine etkisi  
4 Pulmoner sistem  
5  

Egzersizin pulmoner sistem üzerine etkisi

 
6 Egzersiz stres testi, aerobic ve anaerobic güç eğitimi  
7                                                        ARA SINAV      
  8 Muskuloskelatal Sistem  
9 Egzersizin Muskuloskeletal sistem üzerine etkisi  
10 Fiziksel fitness  
11 Egzersizin futbolcular üzeine etkisi  
12 Egzersizin basketbolcular üzeine etkisi  
13 Egzersizin yüzücüler üzeine etkisi  
14 Egzersizin voleybolcular üzeine etkisi  
15 Tartışma  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu McArdle D. W., Katch F.I, Katch V.L. Exercise Physiology: Energy,

Nutrition & Human Performance.L ippincot  Williams& Wilkins, 6th ed.,2007.

 ACSM. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescriptions, Baltimore: Williams and Wilkins; 2006.

Jones,  AM,  Davison, R. C. Bromley, P D. and  Mercer, T. H. Sport and Exercise Physiology Testing Guidelines, Volume II: Exercise and Clinical Testing.  Taylor & Francis; 2007

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Ödevler  
Sınavlar Teorik

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (Teorik Sınav) 1 40
Teorik Sınav    
     
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8