• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 524
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Bu ders öğrencilere kas iskelet sisteminde üst, alt ekstremite ve omurga olmak üzere temel patolojiler hakkında bilgi edindirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: 
Bu ders kas iskelet sistemi temel patolojileri hakkında sunum ve vaka çalışmalarını içermektedir.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı Sınav C. Ev ödevi F. Vaka çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sağlıkla ilgili yeterli bilgiyi verir   1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3,4 A,C, F
2)  Nörolojikrehabilitasyon kapsamında pratik yeteneklerini geliştirir   1,2,3,4,6,7,9,10 3.4 F

 

3) Temel bilgileri kullanarak problemleri tanımlar, analiz eder 1,2,3,4,6,7,9,10 2,3 A,C,F
5)  Temel patokinezyolojiler hakkında kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunma becerisini kazanır  1,2,3,4,6,7,9,10 2,3,4 C,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Omuz Patokinezyolojisi   
2 Omuz Patokinezyolojisi   
3  Vaka tartışması  
4 Dirsek Patokinezyolojisi  
5 El bileği ve El Patokinezyolojisi  
6 Vaka tartışması  
7 ARA SINAV  
8 Kalça Patokinezyolojisi  
9 Diz Patokinezyolojisi  
10 Diz Patokinezyolojisi  
11 Ayak Bileği Patokinezyolojisi  
12 Saha çalışmalarının sunumu  
13 Vertebra patokinezyolojisi  
14 Saha çalışmalarının ile edinilen sonuçların tartışılması   

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1.  Magee, D. Pathology and Intervention Musculoskeletal Rehabilitation
  2. Neumann, D. Kinesiology of the Musculoskeletal System
  3. Soderberg, G. Kinesiology ; Application to Pathological Motion

 

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  Ders konuları ile ilgili power point sunumlar, resim, video gösterimi.
Ödevler  Nörolojik rehabilitasyonu ile ilgili sunum çalışmaları 
Sınavlar Teorik ara sınav, Final sınavı, Vaka raporu

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   40
Yıl içinin Başarıya Oranı   60
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8