• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 522
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Meta-analiz ile çesitli fizyoterapi-rehabilitasyon alanında değerlendirme ve uygulama yöntemlerinin etkilerini ve geçerliliklerini yorumlama becerisi kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği: 
Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında kanıta dayalı çalışmaların önemi ve güncel literatür tartışılacaktır.
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Teorik Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı Sınav C. Ev ödevi F. Vaka çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)  Hayat boyu öğrenme ve kendini ve toplumu duyarlı olur   1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A,C
2) Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olur  1,2,3,4,6,7,9,10  3,4 A,C
3)  Rehabilitasyon kapsamında pratik yeteneklerini geliştirir  1,2,3,4,6,7,9,10 3,4 A,C,F

 

4) Doğru iletişim için gerekli yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur 1,2,3,4,6,7,9,10 2,3 A,C,F
5) Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunma becerisini kazanır  1,2,3,4,6,7,9,10 2,3,4 A,C,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kanıta dayalı rehabilitsyon tanımı, meta analize giriş  
2 Kaynak tarama  
3 Vaka Çalışması ve Tartışma  
4 Öğrenci sunumları  
5 Vaka Çalışması ve Tartışma  
6 Elektronik kaynakların taranması  
7 ARA SINAV  
8 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kanıta dayalı Tedavi Yöntemleri  
9 Pediatrik Rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamalar

 

 
10 Ortopedik Rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamalar  
11 Geriatrik Rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamalar  
12 Nörolojik Rehabilitasyonda kanıta dayalı uygulamalar  
13 Vaka Tartışması  
14 Vaka Tartışması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  1. Practical Evidence Based Physiotherapy. Herbert R., Jamtvedt G. (Eds) Elsevier, Philadelphia, 2005 2. Qualitative Research in Evidence Based Rehabilitation. Hammell K.W., Carpenter C. Churchill Livingstone, 2004                   
Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  Ders konuları ile ilgili power point sunumlar, resim, video gösterimi.
Ödevler  Geriatrik rehabilitasyonu ile ilgili sunum çalışmaları 
Sınavlar  Teorik ara sınav, vaka raporu, ödev    

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6