• TR
  • EN
Ders Kodu: 
ND 108
Ders Dönemi: 
Güz
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Araştırma planlamanın tüm basamaklarını inceler, öğrenir, planlamada uygun çalışmayı ve kontrol gruplarının oluşturulması için gerekli bilgiyi edinir , bilgi ve veri kaynaklarına ulaşım yollarını öğrenir ve bunu araştırma yaparken kullanır, araştırma tasarımı, bilgisayardan yararlanma, değişkenlerin ölçümü gibi basamakları bilir, akademik hayatı boyunca bunları kullanarak çalışma yapar.
Dersin İçeriği: 

Araştırma yaparken bilgileri doğru kullanır.

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Anlatım Yöntemi 2. Örnek Olay Yöntemi 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Tartışma Yöntemi 5. Gösteri Yöntemi 6. Grup çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
1. Yazılı sınav 2. Çoktan seçmeli test 3. Boşluk -doldurma 4. Doğru -Yanlış 5. Sözlü sınav 6. Portfolyo

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Toplum sağlığının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin önemini açıklar. 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
2) Bireylerin yaş, cinsiyet, fiziksel aktivite seviyesi gibi değişken faktörlerini değerlendirmeyi açıklar. 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
3) Sağlık ve hastalık kavramlarını öğretir. 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
4) Toplumda sağlığı ilgilendiren olayları

tanıyabilme ve konunun boyutunu araştırabilme yeteneği kazandırır.

1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5
5) Sağlığın korunma ilkeleri, sağlığı korumada yapılan hizmetleri öğretir. 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 1,2,3,4,5

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNE GİRİŞ  
2 VERİ, ENFORMASYON, BİLGİ  
3 GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR  
4 DENEYSEL ARAŞTIRMALAR  
5 SAĞLIK ARAŞTIRMALARINDA HATA KAYNAKLARI  
6 KESİTSEL ARAŞTIRMALAR  
7 ARA SINAV  
8 VAKA-KONTROL ARAŞTIRMALARI  
9 KOHORT ARAŞTIRMALARI  
10 EKOLOJİK ARAŞTIRMALAR  
11 KALİTATİF ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ  
12 KALİTATİF ARAŞTIRMA VERİ ANALİZLERİ  
13 NEDENSELLİK  
14 ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ HAZIRLAMA  
15 ANKET HAZIRLAMA  

Kaynaklar

Ders Notları

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 40
Sözlü Sınav 1 40
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   50
Yıl içinin Başarıya Oranı   50
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 8 128
Ara Sınav 1 3 3
Sözlü Sınav 1 2 2
Ödev - - -
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü     200
Toplam İş Yükü / 25 (s)     8
Dersin AKTS Kredisi     8