• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 505
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Spor fizyoterapisi ve rehabilitasyon kapsamında kanıta dayalı değerlendirme ve tedavi yöntemlerini konusunda bilgi ve beceri geliştirmek.
Dersin İçeriği: 
  Spor yaralanmalarının fizyoterapi ve rehabilitasyon   yaklaşımları, vaka tartışmaları ve kanıta dayalı yöntemlerin seçilmesi ve karar verme için gerekli bilgi ve beceri geliştirme konularını içerir
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı Sınav C. Ev ödevi F. Vaka çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Sağlıkla ilgili yeterli bilgiyi verir  1,2,3,4,6,7,9,10 2,3 A,C
2) Spor fizyoterapisi  kapsamında pratik yeteneklerini geliştirir  1,2,3,4,6,7,9,10 3.4 A,C,F
3) Temel bilgileri kullanarak problemleri tanımlar, analiz eder 1,2,3,4,6,7,9,10 2,3 A,C,F
5) Spor fizyoterapisi ve rehabilitasyon   kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunma becerisini kazanır  1,2,3,4,6,7,9,10 3,4 A,C,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Spor fizyoterapi ve rehabilitasyonunda değerlendirme yöntemleri   
2  Akut, subakut, kronik  spor yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon  
3 Tendon yaralanmaları

Vaka tartışması

 
4 Kas yaralanmaları

Vaka tartışması

 
5 Eklem kartilajı ve ilgili dokuların yaralanmalarında

Vaka tartışması

 
6 Kemik mekaniği ve kemik yaralanmaları

Vaka tartışması

 
7 ARA SINAV  
8  Kondisyon eğitimi: Rehabilitasyonun fizyolojisi  

Vaka tartışması

 
9 Spora dönüş kriterleri, Fonksiyonel rehabilitasyon  
10 Kuvvet eğitiminin fizyolojik prensipleri ve rehabilitasyon  
11 Alt ekstremite yaralanmalarının  spor fizyoterapisi  
12 Üst ekstremite yaralanmalarının  spor fizyoterapisi  
13 Gövde ekstremite yaralanmalarının  spor fizyoterapisi  
14 Vaka tartışması  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu  

1- Rosser M. Sports Therapy. An introduction to theory and practice. . Holder & Stoughton. London, 2002.

Diğer Kaynaklar 2- Zachazewski JE, Magee DJ, Quillen WS (Eds).  W.B. Saunders Company. Philadelphia, 1996.

 

3-ACSM’s Resource Manual for Guidelinesfor Exercise Testing and Prescription. Third Edition. Williams&Wilkins, Baltimore, 1998.

 

4-Brotzman SB. Clinical Orthopaedic Rehabilitation. Mosby. St Louis, 1999.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  Ders konuları ile ilgili power point sunumlar, resim, video gösterimi.
Ödevler   Spor fizyoterapisi ve  rehabilitasyonu ile ilgili sunum çalışmaları 
Sınavlar Teorik ara sınav, vaka raporu, ödev    

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun spor fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek     X      
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak         X  
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak     X      
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8