• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 502
Ders Tipi: 
Zorunlu
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
12
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Koordinatörü: 
Dersin Amacı: 
Spor yaralanmaları sonrasında veya sporda yaralanmalardan korunmak amacıyla fizyoterapi değerlendirme yöntemleri ve tedavi yaklaşımları hakkında karar verme becerisini geliştirmek
Dersin İçeriği: 

Spor fizyoterapisi kapsamında kullanılan güncel ve yaygın ölçme ve değerlendirme  işlemleri kanıta dayalı  bilgiler ışığında  incelenmektedir

Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı Sınav C. Ev ödevi F. Vaka çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)   Sağlıkla ilgili yeterli bilgiyi verir 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A,C
2)   Vakalar için uygun tedavi yaklaşımlarını seçer, dizayn eder ve planlar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,4 A,C
3)   Uygulama ve işlemlerde pratik yeteneklerini geliştirir 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A,C,F
4)  Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunur 1,2,3,4,6,7,9,10 2,3,4 A,C,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1  Spor fizyoterapisinde  değerlendirme prensipleri, hasta hikayesi alma, hareket sistemi değerlendirmesi  
2  Spor fizyoterapisinde  kuvvet değerlendirmesi,  manuel kas testi, miyometrik, isokinetic değerlendirmeler, kuvvet platformu

Pratik çalışma

 
3 Spor fizyoterapisinde  eklem mobilite ve dengesinin değerlendirmesi  
4 Antropometrik değerlendirme, kinantropometri

Pratik çalışma

 
5 Propriyosepsiyon değerlendirmesi, patolojik durum, yaş, cins, mesleki vb. etkiler ve sonuçlarının incelenmesi

Pratik çalışma

 
6 Postür ve sporcu      
7 ARA SINAV  
8 Fiziksel uygunluk ve değerlendirmesi

Pratik çalışma             

 
9 Yürüme ve koşma değerlendirmesi  
10 Vaka sunumları ile tartışma                                            
11 Kanıta dayalı  SFT de ölçme değerlendirme

 

Vaka sunumları ile tartışma           

 
12 Saha çalışmalarının sunumu  
13 Saha çalışmalarının sunumu                         
14 Saha çalışmalarının sunumu             

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1.  Randall L. Braddom (Ed). Physical Therapy and Rehabilitation. Philadelphia: W.B. Saunders Company,  2010.
  2. Welk GJ  Physical Activity Assessments for Health-Related Research. Human Kinetics, USA, 2002.
  3. Basmajian JV, Banerjee SN.  Clinical decision making in rehabilitation efficacy and outcomes. Newyork: Churchill Livingstone.

                                

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar Ders konuları ile ilgili power point sunumlar, resim, video gösterimi.
Ödevler Spor fizyoterapisinde   ölçme-değerlendirme ile ilgili sunum çalışmaları 
Sınavlar Teorik ara sınav, vaka raporları, final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak     X      
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun spor fizyoterapisi  tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak       X    
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak   X        
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 30 30
Ödev 1 50 50
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     286
Toplam İş Yükü / 25 (s)     11,44
Dersin AKTS Kredisi     12