• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 513
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Indikasyonuna göre farklı patolojik durumlarda ameliyat öncesi ve sonrasında kullanılan ortezler hakkında karar verme becerisini geliştirme
Dersin İçeriği: 
    Farklı indikasyonlara göre kullanılan fonksiyonel, dinlendirici, immobilize edici, düzeltici ortezler ve rehabilitasyonundan bahseder. Günümüz ortez teknolojisindeki gelişmeler, kişinin ihtiyaçlarına göre fonksiyon değerlendirilmeleri vaka çalışmaları ile tartışma ortamında yapar
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı Sınav C. Ev ödevi F. Vaka çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Ortez  indikasyonlarını açıklar  1,2,3,4,6,7,9,10 1,2, A,C
2) Indikasyonlarına göre karar verme becerisini geliştirir 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A,C
3) Konu ile ilgili  vakk’a raporları çalışması yapar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,4 A,C,F
4) Klinik problem çözme alıştırmaları yapar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A,C,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nörolojik (spinal kord yaralanmaları, spina bifida, polyomyelit, nöromuskular, serebrovascular hastalıklar, serebral palsy, nörogelişimsel gecikmeler, vb..) durumlarda ortez indikasyonu  
2 Ortopedik (kırık, kongenital kalça çkığı,pes planus vb..) durumlarda ortez indikasyonları  
3 Romatizmal hastalıklar ( romatod artrit, osteoartrit) gibi farklı patolojik durumlarda  
4 Vak’a çalışmaları ve klinik değerlendirmeler  
5 Fonksiyonel, dinlendirici, immobilize edici, düzeltici ortezler ve rehabilitasyonundan  
6  

Vak’a çalışmaları ve klinik değerlendirmeler

 
7 ARA SINAV  
8 Ameliyat öncesi ve sonrasında kullanılan ortezler                
9 Günümüz ortez teknolojisindeki gelişmeler, kişinin ihtiyaçlarına göre fonksiyon değerlendirilmesi  
10  

 Vak’a çalışmaları ve klinik değerlendirmeler         

                                           

 
11 Hastanın ihtiyacına uygun düzenleme ve uyarlamaların  yapılmasına karar verme                                        
12 GYA için fonksiyonel ortezler  

                                                     

 
13 Asistif teknoloji açısından ortezler  
14 Vak’a çalışmaları ve klinik değerlendirmeler

 

 

 

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu 1-İnal, S. Kas Hastalıklarında Rehabilitasyon ve Ortezler. Çizge  Matbaa, İstanbul, 2000.

 

2-Ron Semour (2002) Prosthetics and Orthotics. Lippincott  Williams and Wilkins, Philadelphia.                                        

Diğer Kaynaklar 1-Michellle M. Lusardi,  Caroline C. Nielsen (2007) Orthotics and Prosthetics in Rehabilitation.  Second Edition, Elsevier Saunders Inc. St.Luis.

2- Braddom RL. Physical Medicine and Rehabilitaion. Third Edition, China: Elsevier Saunders Inc., p. 257-277; 2011.

3- Campbell KS, Linden DWV, Palisano RJ. (Ed) Physical Therapy for Children. 3rd Ed. Saunders Elsevier, 2006.

 

4-Edelstein JE.  Orthotics. İçinde: Rose Sgarlet Myers (Ed).  Saunders Manuel of Physical Therapy Practice. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 1995: 1183-1227.

 

5-Nawoczenski DA, Epler ME. Orthotics in Functional Rehabilitation of the Lower Limb, W.B. Saunders Company, 1997.

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  Ders konuları ile ilgili power point sunumlar, resim, video gösterimi.
Ödevler  Protez ve ampute rehabilitasyonu ile ilgili sunum çalışmaları 
Sınavlar Teorik sınav, vaka sunumu, final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 70
Ödev 1 30
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikNaomi SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6