• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 508
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
2
Kredi: 
3
AKTS: 
8
Dersin Dili: 
İngilizce
Dersin Amacı: 
Fizyoterapi ve rehabilitasyonda (FTR) sistemleri tutatn hastalıkların etki alanları ve sonuçlarına bağlı olarak yapılan FTR değerlendirme yöntemleri ve tedavi yaklaşımları ile ilgili özel değerlendirme yöntemleri hakkında karar verme becerisini geliştirmek
Dersin İçeriği: 
  FTR kapsamında kullanılan güncel ve yaygın ölçme ve değerlendirme  işlemleri kanıta dayalı  bilgiler ışığında  incelenmektedir
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Tartışmalı ders 3. Problem Çözme Yöntemi 4. Vaka çalışması
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Yazılı Sınav C. Ev ödevi F. Vaka çalışması

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1)   Sağlıkla ilgili yeterli bilgiyi verir 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A,C
2)   Vakalar için uygun tedavi yaklaşımlarını seçer, dizayn eder ve planlar 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,4 A,C
3)   Uygulama ve işlemlerde pratik yeteneklerini geliştirir 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2,3 A,C,F
4)  Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunur 1,2,3,4,6,7,9,10 2,3,4 A,C,F

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon  değerlendirme prensipleri, hasta hikayesi alma, hareket sistemi değerlendirmesi  
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon  kuvvet değerlendirmesi,  manuel kas testi, miyometrik, isokinetic değerlendirmeler, kuvvet platformu  
3 Fizyoterapide  eklem mobilite ve dengesinin değerlendirmesi  
4 Fizyoterapide antropometrik değerlendirme, kinantropometri  
5 Fizyoterapi ve rehabilitasyon  denge değerlendirmesi, patolojik durum, yaş, cins, mesleki vb. etkiler ve sonuçlarının incelenmesi  
6 Yaşam kalitesi, psikososyal durum Fizyoterapi ve rehabilitasyon  üzerine etkilerinin incelenmesi    
7 ARA SINAV  
8 Fizyoterapi ve rehabilitasyonda hastalıklara özel testler    (nöromuskular hastalıklar, multiple scleroz, parkinson, vb

Vaka sunumları ile tartışma           

 
9 Kardiyovaskuler  Fitness  Değerlendirmesi  
10 Fiziksel uygunluk ve değerlendirmesi

(Engellilik, obesite, diabetis mellutis vb.)

 

Vaka sunumları ile tartışma           

                                           

 
11 Kanıta dayalı FTR de ölçme değerlendirme

 

Vaka sunumları ile tartışma           

 
12 Saha çalışmalarının sunumu  
13 Saha çalışmalarının sunumu                         
14 Saha çalışmalarının sunumu             

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu
  1.  Randall L. Braddom (Ed). Physical Therapy and Rehabilitation. Philadelphia: W.B. Saunders Company,  2010.
  2. Welk GJ  Physical Activity Assessments for Health-Related Research. Human Kinetics, USA, 2002.
  3. Basmajian JV, Banerjee SN.  Clinical decision making in rehabilitation efficacy and outcomes. Newyork: Churchill Livingstone.

 

                                            

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  Ders konuları ile ilgili power point sunumlar, resim, video gösterimi.
Ödevler  Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Ölçme-Değerlendirme ile ilgili sunum çalışmaları 
Sınavlar Teorik ara sınav, vaka raporları, final sınavı

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav 1 80
Ödev 1 20
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlık ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerilerinde bulunmak         X  
4 Vak’kalar için uygun fizyoterapi - rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişm için, iletişim yöntemlerini hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel, sosyal ve universal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 7 112
Ara Sınav 1 3 3
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü     193
Toplam İş Yükü / 25 (s)     7,72
Dersin AKTS Kredisi     8