• TR
  • EN
Ders Kodu: 
SPT 519
Ders Tipi: 
Seçmeli
Teori Saati: 
2
Uygulama Saati: 
0
Kredi: 
2
AKTS: 
6
Dersin Dili: 
Türkçe
Dersin Amacı: 
Ticari yaşam içerisindeki işletmelerin doğal yapısı, işlevi, işleyişi ve yönetimi konularında alt yapı oluşturacak temel kavram ve bilgilerin kazandırıılmasıdır.
Dersin İçeriği: 
İşletme yönetimine ilişkin temel tanım ve kavramlar
Dersin Öğretim Yöntemleri: 
1. Ders 2. Gösterim
Dersin Ölçme Yöntemleri: 
A. Teorik sınav

Dikey Sekmeler

Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Öğrenme Çıktıları Program öğrenim çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1) Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A
2) Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A
3) Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A
4) Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak 1,2,3,4,6,7,9,10 1,2 A

Dersin Akışı

DERS AKIŞI
Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşletme yönetimine giris  
2 Amaçlarına göre işletme tip ve sınıflamaları  
3 Tartışma  
4 İşletmelere ilişkin sektörlerin sınıflaması  
5 Amaçlarına göre işletmeler; kamu, ticari, özel işletmeler  
6 İşletmelerin kurulmasına ilişkin süreçler ve hukuki sorumluluklar  
7 Ara Sınav  
8 İşletmelerin birleşmesi, dağılması, iflas  
9 Tartışma  
10 Yönetim Fonksiyonlarına  
11 Organizasyon  
12 Tartışma  
13 Yöneticilik-Liderlik  
14 Spor Yönetimine Bakıs  
15 Genel tekrar ve tartışma  

Kaynaklar

KAYNAKLAR
Ders Notu Beech, J. Chadwick, S.(2004)The Business of Sport Management,Prentice Hall Basım,N., Argan, M.(2009) Spor Yönetimi,Detay Yayıncılık

 

Diğer Kaynaklar  

Materyal Paylaşımı

MATERYAL PAYLAŞIMI 
Dökümanlar  
Sınavlar  

Değerlendirme Sistemi

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARI SIRA KATKI YÜZDESİ
Ara Sınav (teorik-pratik sınav) 1 40
Final Sınavı (teorik-pratik sınav) 1 60
Toplam   100
Finalin Başarıya Oranı   60
Yıl içinin Başarıya Oranı   40
Toplam   100

Dersin Program Çıktılarına Katkısı

DERSİN PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5  
1 Sağlıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmak         X  
2 Temel bilgileri kullanarak, problemleri tanımlamak ve analiz etmek         X  
3 Kanıta dayalı çözüm önerisinde bulunmak         X  
4 Vakalar için uygun rehabilitasyon tekniklerini seçmek         X  
5 Uygulama işlemlerinde pratik yetenekler kazanmak     X      
6 Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda kullanılacak uygun terapi ajanları ve araçları seçmek ve tedavi programını planlamak       X    
7 Fizyoterapide özel konular hakkında fikir sahibi olmak         X  
8 Doğru iletişim için iletişim yöntemleri hakkında fikir sahibi olmak     X      
9 Hayat boyu öğrenme ve kendini geliştirmeye duyarlı olmak       X    
10 Profesyonel , sosyal ve üniversal etik ve sorumluluklara duyarlı olmak         X  

AKTS İş Yükü Tablosu

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlik SAYISI Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati) 16 3 48
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme) 16 5 80
Ara Sınav 1 2 2
Kısa Sınav 0 0 0
Ödev 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü     150
Toplam İş Yükü / 25 (s)     6
Dersin AKTS Kredisi     6